He

Fr

Es

Ru

En

המקושש

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

בתוך הפרשה חולפת ביעף בין השורות דמות אפורה אנונימית שאיננו יודעים עליה מאומה. המקושש. מסופר שיצא לקושש עצים בשבת" וקיבל את עונשו" עונש מוות בסקילה" על פי ציווי ה'.
מי היה המקושש? חז"ל תמהים – מה עניינו של הסיפור הזה? מה בין העצים למִדבּר? לאיזה צורך הוא קושש אותם? ודאי שלא לצורך חימום שהרי מדובר על אמצע חודש אב. ותמוה יותר" שכן עונש מוות בא אחרי התראה של בית דין על ידי שני עדים שלא לעשות את המעשה" והוא צריך להשיב להם כדי להראות שאמנם שמע והבין" והנה נראה כי המקושש בכל זאת עובר על האיסור. זו מציאות בלתי אפשרית" לא ריאלית. לפי חז"ל בית דין שהיה מוציא להורג פעם בשבע" או בשבעים שנה" נחשב לבית דין קטלני. אדם כזה צריך להיות 'מתאבד'. מדוע אפוא עשה מה שעשה?
ובכן" חז"ל דנים בשאלות אלו" ואומרים שהסיבה היא שהמקושש פשוט מסר את נפשו כדי להציל את עם ישראל! הסיפור התרחש בט"ו באב" כשבוע לאחר חזרת המרגלים מארץ ישראל. קיום המצוות יש לו משמעות רק בארץ ישראל" וכשבני ישראל נענשו ובכו" היה חשש גדול שיסיקו שהם כבר לא חייבים לקיים מצוות" כי ממילא לא ייכנסו לארץ. והמקושש" שלפי חלק מחז"ל היה צלפחד אביהן של הצדיקות שביקשו נחלה בא"י" פחד שאם יעברו על מצוות ה'" התוצאות יהיו נוראיות. ועכשיו" כדי להציל את כלל ישראל" מאסון נורא" לא נותר לו אלא למסור את נפשו. וזה מה שהוא עשה – בכוונה תחילה חילל שבת כדי שיהרגו אותו" למען יראו וייראו! ואמנם עם ישראל הבין" והמשיך לקיים מצוות. וכפי שמעידים התוספות (ב"ב קיט ב): מעשה המקושש היה בתחילת ארבעים מיד אחרי מעשה מרגלים… לשם שמים התכוון!
התורה אינה מגלה שום פרט עליו" כי זה לא רלוונטי. הוא לא היה אדם פרטי" אלא עיקר חייו היה הגשמת אידיאה. כל כולו היה מוקדש לרעיון שהאמין בו" והפרטים האישיים אינם מעניינים… יש אנשים פרטיים שמחפשים נוחות לעצמם" גם אם היא רוחנית. אך יש אנשים אידיאליסטים" שעיקר חייהם הוא ייצוג אמונה" שהם מקדישים את חייהם למענה. בלימוד התנ"ך חשוב לזכור שכל דמות שמוזכרת היא לא אדם פרטי אלא גילוי של כוח" דמות" אידיאה" מלאך שחייו הם שליחותו. בתנ"ך אין אנשים פשוטים" שהם רק לעצמם" וגם אם יש רשעים כל מעשיהם באים להגשים איזה רעיון" אפילו נבזי" אך לא פרטי.

מעשה המקושש הוא מקרה קלאסי של מצוה הבאה בעבירה. עבירה לשמה. הוא אינו נקי מהחטא" אך היה זה חטא לשם שמים. אם כן" עניינו של המקושש לא היה העצים. ודאי לא נקרא לו צדיק כי חילל שבת.. אך כמוהו" כל דמות בתורה היא דמות ענקית שעומדת מאחורי רעיון. למשל מהסיפור של אשת פוטיפר" מצטיירת לנו דמות מושחתת ביותר" אך כשחז"ל מסבירים" אנו מקבלים תמונה אחרת לגמרי. יכול להיות שהיתה אשה טובה" ישרה וצנועה ונאמנה לבעלה" כי כל מה שהיא רצתה לעשות היה ממניעים גבוהים אידיאליסטים… חז"ל אומרים שראתה באצטגנינות שלעתיד לבוא יצא ממנה משיח בן יוסף (בר"ר פה ב) ולכן לא נתנה לעצמה לשבת בחיבוק ידיים (ואמנם אסנת בתה נישאה ליוסף). אכן יש מצבים שאנשים מוכנים לעשות עבירה לשמה. כמו שעשו יעל" אסתר" תמר ועוד" למען כלל ישראל.
אין פשט בתורה" המנותק משאר הרמות. איננו יכולים להבין את התורה בקריאה פשוטה. התורה היא פרד"ס" ומפרדס התורה מוציאים את הפשט! איננו מבינים מה כתוב כדי שנבין שאיננו מבינים תורה כפשוטה…
מסופר על רבא בר בר חנא שהראה לו סוחר אחד את מתי המדבר" את פגריהם שלא נרקבו. אחד מהפגרים שכב עם רגל מקופלת" ומסופר שאותו סוחר רכוב על גמל נכנס מתחת לברך של אותו פגר" ואף עם הרומח שהרים בידו לא הצליח לגעת בו. מה זה בא לומר לנו? כמה ענקיים היו אנשי המדבר" עם עוצמות אדירות! אנשים ענקיים" שאפילו שפחה על הים ראתה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי…
לכן אי אפשר להסביר את התורה בצורה גמדית נמוכה" בגובה העיניים" אלא אנחנו לומדים תנ"ך בגובה הנשמה. זה מעיד למה אנו שייכים" לאילו נשמות גדולות אנחנו שייכים. כולם אנשים ענקיים. עם ישראל הוא עם של ענקי רוח. ודווקא עכשיו" בתקופתנו" הנשמות מתחילות להתגלות שוב. מדור המדבר היתה ירידה במשך כל הדורות" ורק עכשיו החלו הנשמות האלו לקום לתחיה – באים לארץ ובונים כאן מלכות ישראל מחדש…
נשמות אדירות הולכות ומתגלות" נשמות גדולות ונפלאות" שורשי נשמות שהיו בהר סיני וגילויַם התעכב עד דורנו.
כך יאה לנו ללמוד – מי אנחנו באמת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה