He

Fr

Es

Ru

En

מהי יציאת מצרים?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

פעם" לפני ליל הסדר" פגשתי שכן שאמר לי שאינו קורא לילדיו את הגדת הפסח. וזאת משום שההגדה כמעט לא מספרת על יציאת מצרים! לפי דבריו מדובר שם על דברים לא קשורים באופן ישיר ליצ"מ. מסופר על לבן הארמי אובד אבי ועל ארבעת הבנים" על רבי עקיבא ועל ירושלים" על רבי אלעזר בן עזריה ועל ארבע הכוסות ועל חד גדיא.. אפילו משה רבינו כמעט שלא מוזכר שם! "במקום זה"" הוא אומר" "אני קורא לילדי את הפסוקים מחומש שמות המספרים על יציאת מצרים כפי שהייתה אז. האין זה טוב יותר?"
אמרתי לו שאני מסופק אם הוא מקיים בכך מצוות סיפור יציאת מצרים!
"מדוע?" – תהה.
– כידוע" חז"ל מדמים את יציאת מצרים ללידה: מדרש רבה מדמה את כניסתו של יוסף למצרים לכניסת הזרע לרחם ל"ערוות הארץ". העובר הולך וגדל" עד 70 נפש ואחר כך הופך לתינוק בשל שצריך להיוולד" הוא עם ישראל. ואמנם מתחילים חבלי לידה שהם עשר המכות. מתחילים לדמם" כשהיאור הופך לדם. כל עשר המכות הן כצירים המשחררים אותנו ממצרים" מן המְצרים. וכל מכה כואבת ומתעצמת לקראת הלידה" לכן מצרים מזדעזעת כולה. כל מכה מקדמת את יציאת הוולד. לפי מדרש תהילים" כשם שאדם שומט את העובר ממעי בהמה" כך הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים. ובשעת הלידה נשמעת צעקת היולדת" כך היתה צעקה גדולה במצרים. הלידה עצמה הייתה קריעת ים סוף בצורת התעלה" ומותם של המצרים בים דומה לניתוק משליה שנזרקה החוצה.
אחרי שהתינוק יוצא הוא בוכה" ואכן בני ישראל בכו במי מרה… ואז אמו נותנת לו חלב" וזהו המן כדברי רבי אבהו: "מה שד זה תינוק טועם בה כמה טעמים אף המן כל זמן שישראל אוכלין אותו מוצאין בו כמה טעמים … מה שד זה מתהפך לכמה גוונין אף המן מתהפך לכמה טעמים".
גם כל צמח מופיע בעולם על פי אותו המודל: כאשר קליפות הגרעין נבקעות לצדדים והגבעול יוצא החוצה. לפי חז"ל גם העולם הדומם" והמציאות כולה נולדה כך: "כשברא הקב"ה את עולמו כילוד אשה בראו" מה ילוד אשה מתחיל בטבורו ומותח לכאן ולכאן לארבעה צדדין כך התחיל הקב"ה לבראות את עולמו מאבן שתיה תחילה" וממנה הושתת העולם… ויצירת הולד כיצירת העולם. כנגד יצירת הולד במעי אמו" (מדרש תנחומא פקודי פרק ג).
יש מסר אלוקי עמוק" בכך שהוויה כולה" דומם צומח חי ומדבר" מופיעים בעולם על פי אותה התבנית (המציאות" לשון יציאה). אולי אפשר לומר שיציאת מצרים מתרחשת בכל ההוויה. הכל מתפתח ממציאות מזערית עד למשהו גדול ועצום שהולך ומתפתח עוד ועוד… אולם כדי להוליד משהו גדול יותר" ומתפרץ" חייבת המדרגה הקודמת" הגבולית יותר – להתפרק. וזאת משום שהעתיד גדול הרבה יותר ממה שהמציאות מסוגלת להכיל. על כן מתרחש משבר לפני כל שלב שעליו עולים כשם שהיולדת "יושבת על המשבר".
אם כן" יציאת מצרים אינה רק אירוע חד פעמי שהתרחש לפני 3300 שנה אלא תהליך בלתי פוסק שמתרחש בכול דור ודור. כפי שאומר הראי"ה ש"יציאת מצרים היא פעולה שאינה נפסקת כלל". ולכן חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ולומר לבנו "בצאתי ממצרים"!

זאת הסיבה מדוע ההגדה של פסח מספרת על יעקב אבינו שיצא מלבן הארמי (שחז"ל משווים אותו לפרעה)" ועל אברהם אבינו שיצא מאור כשדים ועל רבי עקיבא שהכין בבני ברק את מרד בר כוכבא – זאת הייתה יציאת מצרים שלו! ופיוט חד גדיא שמספר על שבירת המדרגות הקודמות בדרך למפגש עם הקב"ה" ועל בניית ירושלים שהיא מטרתה של יציאת מצרים. בכוונה לא מדגישים בהגדה את משה רבינו" כדי שלא נחשוב שיציאת מצרים היא אירוע חד פעמי שקרה בעבר הרחוק. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים – השייכת לדור שלו" הרי זה משובח…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה