He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת תולדות

play3
קשיים התמודדויות כשלונות והצלחות
קשיים התמודדויות כשלונות והצלחות
יצחק אבינו – בשקט ובבטחה
play3
יצחק אבינו – בשקט ובבטחה
"בא אחיך במרמה" – "תתן אמת ליעקב"
play3
"בא אחיך במרמה" – "תתן אמת ליעקב"
חינוך לצניעות
play3
חינוך לצניעות
הבטחת הארץ ליצחק
play3
הבטחת הארץ ליצחק
"למה זה אנכי" – תפילת צער שכינה
play3
"למה זה אנכי" – תפילת צער שכינה
מדוע רצה יצחק לברך את עשו ?
play3
מדוע רצה יצחק לברך את עשו ?
play3
דרכי חינוך בבנים הנושרים
דרכי חינוך בבנים הנושרים
play3
להיות אבא בישראל
להיות אבא בישראל
play3
מלחמת הנמרים
מלחמת הנמרים
play3
מידת התמימות
play3
כיצד זיהו חז"ל שטבעו הרע של עשו הוא פנימי וסמוי ביותר ?
כיצד זיהו חז"ל שטבעו הרע של עשו הוא פנימי וסמוי ביותר ?
play3
"ויעקב איש תם"
"ויעקב איש תם"
play3
סיבוכי החיים של יעקב אבינו
סיבוכי החיים של יעקב אבינו
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"ויתרוצצו הבנים בקרבה"
"ויתרוצצו הבנים בקרבה"
play3
עניין שמות החודשים ומהותו של חודש כסלו
עניין שמות החודשים ומהותו של חודש כסלו
play3
"אברהם הוליד את יצחק"
"אברהם הוליד את יצחק"
play3
התנגשות הציביליזציות
התנגשות הציביליזציות