He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת נשא

play3
הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין
הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין
שילוח טמאים מחוץ למחנה
play3
שילוח טמאים מחוץ למחנה
היחס בין נתינת התרומות לקודש לבין צרכי החול של האדם
play3
היחס בין נתינת התרומות לקודש לבין צרכי החול של האדם
"גדל פרע" – "גדילים תעשה" כח הקדושה של הנזירות ואנחנו
play3
"גדל פרע" – "גדילים תעשה" כח הקדושה של הנזירות ואנחנו
play3
העבודה במשכן מצריכה טהרה
העבודה במשכן מצריכה טהרה
play3
תשובה מחזירה את האדם אל הכלל
תשובה מחזירה את האדם אל הכלל
play3
"לברך את עמו ישראל באהבה"
"לברך את עמו ישראל באהבה"
play3
מתיקות נועם עבודת ה'
מתיקות נועם עבודת ה'
play3
להמשיך מעמד הר סיני בחבלי משיח
להמשיך מעמד הר סיני בחבלי משיח
play3
ברכת כהנים ועבודת הלווים
play3
מצוה על הכהנים לברך את ישראל
מצוה על הכהנים לברך את ישראל
play3
זכרני נא וחזקני נא'  – תשובת שמשון  וסיכום תקופתו
זכרני נא וחזקני נא' – תשובת שמשון וסיכום תקופתו
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"והוא יחל להושיע את ישראל" שמשון השופט
"והוא יחל להושיע את ישראל" שמשון השופט
play3
"ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו"
"ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו"
play3
הכנה למתן תורה הערך שביגיעה ועמל בתורה והשמחה בתורה המעידה על הקשר הפנימי אליה
הכנה למתן תורה הערך שביגיעה ועמל בתורה והשמחה בתורה המעידה על הקשר הפנימי אליה
play3
הדבר הכי חשוב במשפחה הוא האמון בין בני הזוג
הדבר הכי חשוב במשפחה הוא האמון בין בני הזוג