He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת נשא

הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין
play3
הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין
שילוח טמאים מחוץ למחנה
play3
שילוח טמאים מחוץ למחנה
היחס בין נתינת התרומות לקודש לבין צרכי החול של האדם
play3
היחס בין נתינת התרומות לקודש לבין צרכי החול של האדם
"גדל פרע" – "גדילים תעשה" כח הקדושה של הנזירות ואנחנו
play3
"גדל פרע" – "גדילים תעשה" כח הקדושה של הנזירות ואנחנו
העבודה במשכן מצריכה טהרה
play3
העבודה במשכן מצריכה טהרה
תשובה מחזירה את האדם אל הכלל
play3
תשובה מחזירה את האדם אל הכלל
"לברך את עמו ישראל באהבה"
play3
"לברך את עמו ישראל באהבה"
מתיקות נועם עבודת ה'
play3
מתיקות נועם עבודת ה'
להמשיך מעמד הר סיני בחבלי משיח
play3
להמשיך מעמד הר סיני בחבלי משיח
ברכת כהנים ועבודת הלווים
play3
ברכת כהנים ועבודת הלווים
מצוה על הכהנים לברך את ישראל
play3
מצוה על הכהנים לברך את ישראל
זכרני נא וחזקני נא'  – תשובת שמשון  וסיכום תקופתו
play3
זכרני נא וחזקני נא' – תשובת שמשון וסיכום תקופתו
"והוא יחל להושיע את ישראל" שמשון השופט
play3
"והוא יחל להושיע את ישראל" שמשון השופט
"ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו"
play3
"ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו"
הכנה למתן תורה הערך שביגיעה ועמל בתורה והשמחה בתורה המעידה על הקשר הפנימי אליה
play3
הכנה למתן תורה הערך שביגיעה ועמל בתורה והשמחה בתורה המעידה על הקשר הפנימי אליה
הדבר הכי חשוב במשפחה הוא האמון בין בני הזוג
play3
הדבר הכי חשוב במשפחה הוא האמון בין בני הזוג
חם באתר
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - עמק האלה
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן: זה הקשר בין מכניקת הקוונטים ואורות הקודש
61 דקות
play3
נשים
מרגש: אורלי גולדקלנג בראיון מיוחד עם רות אימס צברי שאיבדה את הוריה בפיגוע
30 דקות
play3
בית המדרש
החול של ירושלים עיר הקודש
החול של ירושלים עיר הקודש
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-7
מוזיקה
על כפיו יביא: ביצוע מרענן של ביני לנדאו לשיר האהוב לכבודה של ירושלים
play3
בית המדרש
'יהדות באהבה' עם הרב דב ביגון ליום ירושלים
play3
מגזין
בא בזמן: תוכניות מיוחדת עם יצחק מאיר לכבוד יום ירושלים
Shape-7
מוזיקה
בן ציון קלצקו מגיש: 'על אלה'
בן ציון קלצקו מגיש: 'על אלה'