He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון לציון חג הסגד ליהודי אתיופיה - חשוון תשעח

בית המדרש
לדמותו של המחנך יונה בוגלה ע"ה
לדמותו של המחנך יונה בוגלה ע"ה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הסיגד בראי ההלכה לימינו
הסיגד בראי ההלכה לימינו
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מנופים לצמיחה רוחנית בעדה האתיופית
מנופים לצמיחה רוחנית בעדה האתיופית
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
ספקות במילי דאורייתא בכלל וודאות יהדותם של עולי אתיופיה בפרט
ספקות במילי דאורייתא בכלל וודאות יהדותם של עולי אתיופיה בפרט
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
חלקו של מכון מאיר בקליטת העדה האתיופית בישראל
חלקו של מכון מאיר בקליטת העדה האתיופית בישראל
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ודאות יהדותם של עולי אתיופיה
ודאות יהדותם של עולי אתיופיה
מספר פרק בסדרה : 7
play3