He

Fr

Es

Ru

En

הראשל"צ הרב יצחק יוסף

עוד מהראשל"צ הרב יצחק יוסף

play3
בית המדרש
ודאות יהדותם של עולי אתיופיה
ודאות יהדותם של עולי אתיופיה
9 דקות
play3
בית המדרש
ספקות במילי דאורייתא בכלל וודאות יהדותם של עולי אתיופיה בפרט
ספקות במילי דאורייתא בכלל וודאות יהדותם של עולי אתיופיה בפרט
56 דקות
play3
בית המדרש
"חטאתי לה'   " – דוד המלך לא חפש תרוצים הלכתיים אחרי שהנביא הוכיח אותו
"חטאתי לה' " - דוד המלך לא חפש תרוצים הלכתיים אחרי שהנביא הוכיח אותו
34 דקות
play3
בית המדרש
התורה נותנת כח להתמודד עם היסורים
התורה נותנת כח להתמודד עם היסורים
15 דקות