פרשת: האזינו | הדלקת נרות: 17:56 | הבדלה: 19:11 (ירושלים) 

סדרה: הלכות תשובה לרמב''ם - התשסו

פרק 9
52 דקות
יום הכיפורים אינו מכפר על עבירות שבין אדם לחבירו - פרק ב הלכה ט
פרק 8
55 דקות
מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם - פרק ב הלכה ד
פרק 7
57 דקות
וצריך להתוודות בשפתיו - פרק ב הלכה ב
פרק 7
11 דקות
אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס
פרק 6
9 דקות
מצוות וידוי בערב יום הכיפורים וביום עצמו
פרק 6
56 דקות
השלבים המעשיים של התשובה - פרק ב הלכה ב
פרק 5
12 דקות
שבח גדול לשב שיתודה ברבים - פרק ב הלכה ה
פרק 5
57 דקות
איזוהי תשובה גמורה - פרק ב הלכה ב
פרק 4
8 דקות
ומהי התשובה - שיעזב החוטא חטאו - פרק ב הלכה ב
פרק 4
51 דקות
אופן הכפרה כשאין בית המקדש קיים - פרק א הלכה ג
פרק 3
12 דקות
התשובה מכפרת על כל העבירות
פרק 3
57 דקות
כיצד הכהן הגדול מכפר על כל ישראל - פרק א הלכה ב
פרק 2
7 דקות
שעיר המשתלח - כפרה על כל ישראל - פרק א הלכה ב
פרק 2
61 דקות
הוידוי כחלק ממצוות התשובה
פרק 1
54 דקות
פתיחה להלכות תשובה - פרק א
פרק 1
12 דקות
מצוות וידוי -פרק א

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!