פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

סדרה: לימוד בוקר בפרשה -

פרק 1234
4 דקות
מדוע משבר חטא העגל מופיע באמצע פרשיות ציווי ובניית המשכן
פרק 1233
9 דקות
בקשת משה רבנו להבדלת עם ישראל מכל האנושות
פרק 1232
3 דקות
"כל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת ה'"
פרק 1231
5 דקות
אופן קבלת מניין בני ישראל
פרק 1230
6 דקות
האפוד
פרק 1229
5 דקות
חושן הכהן הגדול
פרק 1228
9 דקות
"ואתה תדבר אל כל חכמי לב ... ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי"
פרק 1227
11 דקות
"שמן זית זך להעלות נר תמיד"
פרק 1226
10 דקות
מדרגות בקדושת כלי המשכן
פרק 1225
10 דקות
מדרגות במשכן
פרק 1224
6 דקות
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
פרק 1223
5 דקות
חומרי הבניין של המשכן
פרק 1222
11 דקות
השבת אבידה של מי שתעה בדרכי החיים
פרק 1221
8 דקות
כבוד הורים
פרק 1220
8 דקות
עובד עצמאי לעומת שכיר
פרק 1219
9 דקות
גילוי האלוהות בארץ - ביחסים בין אדם לחברו
פרק 1218
12 דקות
גם הדינים שבין אדם לחברו מקורם בסיני
פרק 1217
8 דקות
"כל הנוגע בהר מות יומת"
פרק 1216
8 דקות
"אנכי בא אליך בעב הענן"
פרק 1215
7 דקות
התנאי למעמד הר סיני

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן