Jerusalem

8°C
Overcast clouds

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שמירת הלשון

play3
אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות
אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות
הווי מרבה לחקור את העדים
play3
הווי מרבה לחקור את העדים
הרחק משכן רע
play3
הרחק משכן רע
תברר טוב מי השכנים שאתה מתעתד לגור בקרבתם
play3
תברר טוב מי השכנים שאתה מתעתד לגור בקרבתם
בית צריך להיות מקום של חסד ושל טוב
play3
בית צריך להיות מקום של חסד ושל טוב
"יהי ביתך בית ועד לחכמים"
play3
"יהי ביתך בית ועד לחכמים"
אם השם של המנהיג של עם ישראל הוא שם נוכרי מה המשמעות של הדבר ?
play3
אם השם של המנהיג של עם ישראל הוא שם נוכרי מה המשמעות של הדבר ?
play3
גם במצב לא נח – דבר בנחת עם הבריות ואז תמצא חן
גם במצב לא נח – דבר בנחת עם הבריות ואז תמצא חן
play3
את מי יש לשפוט לכף זכות ?
את מי יש לשפוט לכף זכות ?
play3
מה הקשר בין האיסור 'לא תלך רכיל בעמך' לבין 'לא תעמוד על דם רעך'
מה הקשר בין האיסור 'לא תלך רכיל בעמך' לבין 'לא תעמוד על דם רעך'
play3
אהבת המקום ואהבת הבריות
אהבת המקום ואהבת הבריות
play3
שלא לפרסם החלטות שנפסקו ברב
שלא לפרסם החלטות שנפסקו ברב
play3
אסור להלעיג על מי שדורש בדברי תורה
אסור להלעיג על מי שדורש בדברי תורה
play3
שיתוף עצמו בגנות הציבור – עבירה
שיתוף עצמו בגנות הציבור – עבירה
play3
אי דיבור לשון הרע שעלול לפגוע בפרנסה
אי דיבור לשון הרע שעלול לפגוע בפרנסה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
בעלי לשון הרע – המספרים לשון הרע בקביעות
בעלי לשון הרע – המספרים לשון הרע בקביעות
play3
מהי הגדרת 'לשון הרע'
מהי הגדרת 'לשון הרע'
play3
הקדמה לספר 'חפץ חיים'
הקדמה לספר 'חפץ חיים'