Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שמירת הלשון
אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות
9 דקות
אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות
149106
הווי מרבה לחקור את העדים
8 דקות
הווי מרבה לחקור את העדים
149195
הרחק משכן רע
6 דקות
הרחק משכן רע
149338
תברר טוב מי השכנים שאתה מתעתד לגור בקרבתם
7 דקות
תברר טוב מי השכנים שאתה מתעתד לגור בקרבתם
149363
בית צריך להיות מקום של חסד ושל טוב
8 דקות
בית צריך להיות מקום של חסד ושל טוב
149399
“יהי ביתך בית ועד לחכמים”
11 דקות
"יהי ביתך בית ועד לחכמים"
149427
אם השם של המנהיג של עם ישראל הוא שם נוכרי מה המשמעות של הדבר ?
8 דקות
אם השם של המנהיג של עם ישראל הוא שם נוכרי מה המשמעות של הדבר ?
149437
גם במצב לא נח – דבר בנחת עם הבריות ואז תמצא חן
5 דקות
גם במצב לא נח - דבר בנחת עם הבריות ואז תמצא חן
149438
את מי יש לשפוט לכף זכות ?
10 דקות
את מי יש לשפוט לכף זכות ?
150572
מה הקשר בין האיסור ‘לא תלך רכיל בעמך’ לבין ‘לא תעמוד על דם רעך’
3 דקות
מה הקשר בין האיסור 'לא תלך רכיל בעמך' לבין 'לא תעמוד על דם רעך'
150732