He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות בין אדם לחברו

play3
המרגל בחברו…הרי זה מחריב את העולם
המרגל בחברו...הרי זה מחריב את העולם
כל עברה פוגמת אבר אחד באדם אך הכעס פוגם את כל נשמתו של האדם
play3
כל עברה פוגמת אבר אחד באדם אך הכעס פוגם את כל נשמתו של האדם
מצוה להידמות לבורא בדרכיו
play3
מצוה להידמות לבורא בדרכיו
החושד בכשרים  – לוקה בגופו
play3
החושד בכשרים – לוקה בגופו
שלא להחזיק במחלוקת
play3
שלא להחזיק במחלוקת
המרגל בחברו – הולך רכיל
play3
המרגל בחברו – הולך רכיל
play3
חייב אדם להיזהר שלא לצער יתומים ואלמנות
חייב אדם להיזהר שלא לצער יתומים ואלמנות
play3
להוכיח  את החבר בצנעה ובנחת
להוכיח את החבר בצנעה ובנחת
play3
החושד בכשרים לוקה בגופו
החושד בכשרים לוקה בגופו
play3
האם מותר לשנות יעוד לכספי צדקה והנהגת הגבאי עם הצדקה והממונה עליה
האם מותר לשנות יעוד לכספי צדקה והנהגת הגבאי עם הצדקה והממונה עליה
play3
סדר גביית הצדקה ושלא לאחרה והשמירה שלא להיות נחשד
סדר גביית הצדקה ושלא לאחרה והשמירה שלא להיות נחשד
play3
מי שאינו ראוי לקבל צדקה ומקבל ….
מי שאינו ראוי לקבל צדקה ומקבל ….
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"לכל מאן דבעי ?!! "  – מי ראוי ליטול צדקה ?
"לכל מאן דבעי ?!! " – מי ראוי ליטול צדקה ?
play3
דין פדיון שבויים וכיצד פודין אותם
דין פדיון שבויים וכיצד פודין אותם
play3
סדר קדימויות בנתינת צדקה
סדר קדימויות בנתינת צדקה
play3
מה תקציב הקופה המרכזית לכל עני
מה תקציב הקופה המרכזית לכל עני