פרשת: נשא | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:18 (ירושלים) 

נושא: תשובה

פרק 15
55 דקות
סוף הלכות תשובה לרמב"ם פרק י', א' | הרב אורי שרקי
פרק 14
53 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם פרק ח' ח' - העולם הבא | הרב אורי שרקי
פרק 13
53 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם פרק ח' ה' - הגיהנם ועונש הכרת | הרב אורי שרקי
פרק 12
56 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם פרק ח' א' - העולם הבא והישארות הנפש | הרב אורי שרקי
פרק 11
57 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם פרק ז' ז' | הרב אורי שרקי
פרק 10
44 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם פרק ז' א' | הרב אורי שרקי
פרק 9
57 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם פרק ה' ג' | הרב אורי שרקי
פרק 8
53 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם פרק ה' | הרב אורי שרקי
פרק 7
53 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם פרק ג', י"ג | הרב אורי שרקי
פרק 6
55 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם פרק ג', ח' | הרב אורי שרקי
פרק 5
57 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם פרק ג', ו' | הרב אורי שרקי
פרק 4
52 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם פרק ג', ה' | הרב אורי שרקי
53 דקות
הכנת הלב והמחשבה לתשובה | הרבנית שרה אליסף
50 דקות
מהי תשובה? - לחזור אל האור שבתוכי | הרב אליהו שרביט
51 דקות
"טובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר מכמה מלקויות" | הרב יואב מלכא | סוגיות בעין איה
פרק 3
57 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם א', ג' | הרב אורי שרקי
41 דקות
נתיבי תשובה על פי בעל ה"נתיבות שלום" | הרב זיו רווה | שיעור שני
כוחה ומעלתה של התשובה | הרב יואב מלכא | סוגיות בעין איה
42 דקות
נתיבי תשובה על פי בעל ה"נתיבות שלום" | הרב זיו רווה
כוחה ומעלתה של התשובה | הרב יואב מלכא | סוגיות בעין איה

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!