He

Fr

Es

Ru

En

נושא: תשובה

פרק 7
53 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם פרק ג', י"ג | הרב אורי שרקי
פרק 6
55 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם פרק ג', ח' | הרב אורי שרקי
פרק 5
57 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם פרק ג', ו' | הרב אורי שרקי
פרק 4
52 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם פרק ג', ה' | הרב אורי שרקי
53 דקות
הכנת הלב והמחשבה לתשובה | הרבנית שרה אליסף
50 דקות
מהי תשובה? - לחזור אל האור שבתוכי | הרב אליהו שרביט
51 דקות
"טובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר מכמה מלקויות" | הרב יואב מלכא | סוגיות בעין איה
פרק 3
57 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם א', ג' | הרב אורי שרקי
41 דקות
נתיבי תשובה על פי בעל ה"נתיבות שלום" | הרב זיו רווה | שיעור שני
כוחה ומעלתה של התשובה | הרב יואב מלכא | סוגיות בעין איה
42 דקות
נתיבי תשובה על פי בעל ה"נתיבות שלום" | הרב זיו רווה
כוחה ומעלתה של התשובה | הרב יואב מלכא | סוגיות בעין איה
פרק 2
53 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם | הרב אורי שרקי
פרק 1
55 דקות
הלכות תשובה לרמב"ם | הרב אורי שרקי | שיעור פתיחה
4 דקות
הציווי ליוצאים למלחמת מדין - "החלצו מאתכם" - יציאה מהפרטיות
87 דקות
איזונים הכרחיים אצל בעלי תשובה בתחילת דרכם: הרב יגאל לוינשטיין
פרק 4
50 דקות
"קדימה תירה בי" - תחבולות להתמודדות עם היצר הרע
פרק 3
52 דקות
האתגר הכי קשה במועדי השנה: הרב ליאור אנגלמן
פרק 2
59 דקות
האם יש רע בשאיפה האנושית לשלמות ?
פרק 1
54 דקות
אדם וחווה, בעלי התשובה הראשונים בהיסטוריה: הרב ליאור אנגלמן
דילוג לתוכן