Jerusalem

8°C
Overcast clouds

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת מכות

play3
מסכת מכות דף יט'
מסכת מכות דף יט'
סיום מסכת מכות  – דף כד'
play3
סיום מסכת מכות – דף כד'
מסכת מכות דף כג'
play3
מסכת מכות דף כג'
מסכת מכות דף כב'
play3
מסכת מכות דף כב'
מסכת מכות דף כא'
play3
מסכת מכות דף כא'
מסכת מכות דף יח'
play3
מסכת מכות דף יח'
מסכת מכות דף יז'
play3
מסכת מכות דף יז'
play3
מסכת מכות דף טז'
מסכת מכות דף טז'
play3
מסכת מכות דף יד'
מסכת מכות דף יד'
play3
מסכת מכות דף יג'
מסכת מכות דף יג'
play3
מסכת מכות דף יב'
מסכת מכות דף יב'
play3
מסכת מכות דף יא'
מסכת מכות דף יא'
play3
מסכת מכות דף י'
מסכת מכות דף י'
play3
מסכת מכות דף ט'
מסכת מכות דף ט'
play3
מסכת מכות דף ח'
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מסכת מכות דף ז'
מסכת מכות דף ז'
play3
מסכת מכות דף ד'
מסכת מכות דף ד'
play3
מסכת מכות דף ג'
מסכת מכות דף ג'
play3
מתחילים מסכת מכות  – דף ב'
מתחילים מסכת מכות – דף ב'