He

Fr

Es

Ru

En

נושא: תלמוד בבלי

play3
דיני מוסר  מוסר ממון ישראל לגוי , מוסר ישראל לגוי על עסקי נפשות וממון
דיני מוסר מוסר ממון ישראל לגוי , מוסר ישראל לגוי על עסקי נפשות וממון
הפסח אחר חצות מטמא את הידיים
play3
הפסח אחר חצות מטמא את הידיים
אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן
play3
אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן
דינים באמירת ההלל
play3
דינים באמירת ההלל
"כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן : פסח מצה ומרור"
play3
"כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן : פסח מצה ומרור"
אמירת מה נשתנה
play3
אמירת מה נשתנה
לתת בליל הסדר לילדים מקום לשאול שאלות
play3
לתת בליל הסדר לילדים מקום לשאול שאלות
play3
סדר הקידוש לדעת בית לל ובית שמאי
סדר הקידוש לדעת בית לל ובית שמאי
play3
ערבי פסחים סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך
ערבי פסחים סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך
play3
שנים שנתערבו פסחיהם
שנים שנתערבו פסחיהם
play3
קרבן פסח שנתערב עם קרבנות אחרים
קרבן פסח שנתערב עם קרבנות אחרים
play3
המפריש נקבה לפסחו
המפריש נקבה לפסחו
play3
האם תמורת הפסח קרבה או לא ?
האם תמורת הפסח קרבה או לא ?
play3
מה בין פסח מצרים לפסח דורות
מה בין פסח מצרים לפסח דורות
play3
דין מי שהיה אונן בעת שחיטת הפסח
דין מי שהיה אונן בעת שחיטת הפסח
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
אין שוחטין את הפסח על היחיד
אין שוחטין את הפסח על היחיד
play3
האם שוחטים את קרבן הפסח על מי שיש ספק אם יוכל לאוכלו ?
האם שוחטים את קרבן הפסח על מי שיש ספק אם יוכל לאוכלו ?
play3
מה נקרא בשר ומה נקרא עצם לעניין אכילת קרבן הפסח ושבירת עצם בו
מה נקרא בשר ומה נקרא עצם לעניין אכילת קרבן הפסח ושבירת עצם בו
play3
חלקים בקרבן הפסח שלא נאכלים  – נשרפים למחרת
חלקים בקרבן הפסח שלא נאכלים – נשרפים למחרת