He

Fr

Es

Ru

En

נושא: תורה שבעל פה

ביאור מאמר הקב"ה לאברהם "והיה ברכה"
play3
ביאור מאמר הקב"ה לאברהם "והיה ברכה"
החלצות אברהם להצלת לוט ודיון על צבעים בתנ"ך ובחז"ל
play3
החלצות אברהם להצלת לוט ודיון על צבעים בתנ"ך ובחז"ל
ממה פחד אברהם אבינו עד שהוצרך להבטחת שכרו ?
play3
ממה פחד אברהם אבינו עד שהוצרך להבטחת שכרו ?
עיון בפסוק "בך צרינו ננגח" ודיון על חלות האמיתות לפני שהעלו אותן על הכתב
play3
עיון בפסוק "בך צרינו ננגח" ודיון על חלות האמיתות לפני שהעלו אותן על הכתב
"חרב פתחו רשעים" – מי יסד את אפשרות הרצח והמלחמה בעולם ?
play3
"חרב פתחו רשעים" – מי יסד את אפשרות הרצח והמלחמה בעולם ?
אנשים במדרגה גדולה עלולים ליפול לעמקי הקליפות
play3
אנשים במדרגה גדולה עלולים ליפול לעמקי הקליפות
"הריני נוטע" ! הזקן, אדריאנוס קיסר ועץ התאנה
play3
"הריני נוטע" ! הזקן, אדריאנוס קיסר ועץ התאנה
"שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך" – זה אברהם
play3
"שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך" – זה אברהם
"אדם מישראל מהו שיקבל עליו מלכות שמים כשהוא מהלך"
play3
"אדם מישראל מהו שיקבל עליו מלכות שמים כשהוא מהלך"
"חפץ חיים" – על חיים ועל איכות חיים
play3
"חפץ חיים" – על חיים ועל איכות חיים
דור המבול לעומת דור הפלגה – יצר הרע לעומת רשעות אידיאולוגית
play3
דור המבול לעומת דור הפלגה – יצר הרע לעומת רשעות אידיאולוגית
דיני מוסר  מוסר ממון ישראל לגוי , מוסר ישראל לגוי על עסקי נפשות וממון
play3
דיני מוסר מוסר ממון ישראל לגוי , מוסר ישראל לגוי על עסקי נפשות וממון
על חסיד ואשתו הכשרה – ועל אומנות ההווה
play3
על חסיד ואשתו הכשרה – ועל אומנות ההווה
בשלושה מקומות חלקו באי עולם על הקדוש ברוך הוא
play3
בשלושה מקומות חלקו באי עולם על הקדוש ברוך הוא
נהר הדמעות של רבי יצחק מוורקי – סיפור לקראת צום
play3
נהר הדמעות של רבי יצחק מוורקי – סיפור לקראת צום
"שפה אחת ודברים אחדים" מה רע בזה שכולם חושבים אותו דבר ?
play3
"שפה אחת ודברים אחדים" מה רע בזה שכולם חושבים אותו דבר ?
בור סוד שאינו מאבד טיפה' –  רבי אליעזר בן הורקנוס- חלק ב'
play3
בור סוד שאינו מאבד טיפה' – רבי אליעזר בן הורקנוס- חלק ב'
מעשה מרבי אליעזר בן הורקנוס
play3
מעשה מרבי אליעזר בן הורקנוס
חם באתר
play3
נשים
קטן עלייך: "הבנתי שלא אוכל ללדת יותר, האם סיימתי את תפקידי כאמא"? ד"ר חנה קטן עונה
1 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון חושף את הטעויות הקשות שעשתה מדינת ישראל בנהר הירקון
30 דקות
play3
מגזין
"הרגשנו שאם נמשיך ככה - יהיה פיצוץ"; מיוחד לט"ו באב – ראיון חשוף עם הזוג שצמח מתוך קשייו לעיסוק בטיפול זוגי
12 דקות
play3
מגזין
חנוך לנער: ראיון חשוף עם איש החינוך שהקדיש את חייו לנוער בסיכון
31 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
הלב של ירושלים - הרב ראובן ששון על פרשת ראה
Shape-2
בית המדרש
אמונה חד-פעמית או: למה יש חילוניים?
play3
בית המדרש
פרשת ראה עם הרב דניאל כהן
play3
מגזין
איפה ישנם עוד אנשים: סרט אודות יאנוש קורצ'אק לכבוד יום השנה לבחירתו ללכת עם תלמידיו להשמדה
איפה ישנם עוד אנשים: סרט אודות יאנוש קורצ'אק לכבוד יום השנה לבחירתו ללכת עם תלמידיו להשמדה