Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: תורה שבעל פה

ביאור מאמר הקב”ה לאברהם “והיה ברכה”
play3
ביאור מאמר הקב”ה לאברהם “והיה ברכה”
החלצות אברהם להצלת לוט ודיון על צבעים בתנ”ך ובחז”ל
play3
החלצות אברהם להצלת לוט ודיון על צבעים בתנ”ך ובחז”ל
ממה פחד אברהם אבינו עד שהוצרך להבטחת שכרו ?
play3
ממה פחד אברהם אבינו עד שהוצרך להבטחת שכרו ?
עיון בפסוק “בך צרינו ננגח” ודיון על חלות האמיתות לפני שהעלו אותן על הכתב
play3
עיון בפסוק “בך צרינו ננגח” ודיון על חלות האמיתות לפני שהעלו אותן על הכתב
“חרב פתחו רשעים”: מי ייסד את אפשרות הרצח והמלחמה בעולם? שיעור מאת הרב אורי שרקי
play3
“חרב פתחו רשעים”: מי ייסד את אפשרות הרצח והמלחמה בעולם? שיעור מאת הרב אורי שרקי
אנשים במדרגה גדולה עלולים ליפול לעמקי הקליפות
play3
אנשים במדרגה גדולה עלולים ליפול לעמקי הקליפות
“הריני נוטע” ! הזקן, אדריאנוס קיסר ועץ התאנה
play3
“הריני נוטע” ! הזקן, אדריאנוס קיסר ועץ התאנה
“שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך” – זה אברהם
play3
“שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך” – זה אברהם
“אדם מישראל מהו שיקבל עליו מלכות שמים כשהוא מהלך”
play3
“אדם מישראל מהו שיקבל עליו מלכות שמים כשהוא מהלך”
“חפץ חיים” – על חיים ועל איכות חיים
play3
“חפץ חיים” – על חיים ועל איכות חיים
דור המבול לעומת דור הפלגה – יצר הרע לעומת רשעות אידיאולוגית
play3
דור המבול לעומת דור הפלגה – יצר הרע לעומת רשעות אידיאולוגית
דיני מוסר  מוסר ממון ישראל לגוי , מוסר ישראל לגוי על עסקי נפשות וממון
play3
דיני מוסר מוסר ממון ישראל לגוי , מוסר ישראל לגוי על עסקי נפשות וממון
על חסיד ואשתו הכשרה – ועל אומנות ההווה
play3
על חסיד ואשתו הכשרה – ועל אומנות ההווה
בשלושה מקומות חלקו באי עולם על הקב”ה: הרב אורי שרקי על פרשת נח
play3
בשלושה מקומות חלקו באי עולם על הקב”ה: הרב אורי שרקי על פרשת נח
נהר הדמעות של רבי יצחק מוורקי – סיפור לקראת צום
play3
נהר הדמעות של רבי יצחק מוורקי – סיפור לקראת צום
“שפה אחת ודברים אחדים” מה רע בזה שכולם חושבים אותו דבר ?
play3
“שפה אחת ודברים אחדים” מה רע בזה שכולם חושבים אותו דבר ?
בור סוד שאינו מאבד טיפה’ –  רבי אליעזר בן הורקנוס- חלק ב’
play3
בור סוד שאינו מאבד טיפה’ – רבי אליעזר בן הורקנוס- חלק ב’
מעשה מרבי אליעזר בן הורקנוס
play3
מעשה מרבי אליעזר בן הורקנוס
חם באתר
play3
בית המדרש
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו”ת עם הרב שלמה אבינר
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו"ת עם הרב שלמה אבינר
58 דקות
play3
בית המדרש
חישובי הקץ וקץ המשיח – הרב אייל ורד
חישובי הקץ וקץ המשיח - הרב אייל ורד
41 דקות
play3
בית המדרש
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
44 דקות
play3
בית המדרש
מהם חלקי התורה המכונים פרד”ס ומוסר העבודה של הרמב”ם – הרב אורי שרקי
מהם חלקי התורה המכונים פרד"ס ומוסר העבודה של הרמב"ם - הרב אורי שרקי
54 דקות
ניוזלטר
שו”ת
Shape-2
בית המדרש
חזות וממשות: מאמר מאת הרב זקס לפרשת מקץ
חזות וממשות: מאמר מאת הרב זקס לפרשת מקץ
play3
בית המדרש
הלומד על מנת לקנתר – נח לו שלא נברא
הלומד על מנת לקנתר - נח לו שלא נברא
play3
נשים
“בחלום אדבר בו” – שיעור לנשים בנושא חלומות מאת הרבנית ד”ר חן בוחבוט
"בחלום אדבר בו" - שיעור לנשים בנושא חלומות מאת הרבנית ד"ר חן בוחבוט
Shape-7
מוזיקה
בקצב מזרחי: מחרוזת מסיבת החתנים של שראל סופר
בקצב מזרחי: מחרוזת מסיבת החתנים של שראל סופר