יום העליה | הדלקת נרות: Shabbat HaGadol | הבדלה: Parashat Tzav (ירושלים)

הרב ליפא פרידמן

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב ליפא פרידמן

60 דקות
50 דקות