Jerusalem

10°C
Few clouds

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שפת אמת' לאדמור מגור

play3
פרשת וזאת הברכה
פרשת וזאת הברכה
"שובו בנים שובבים " התשובה מתקבלת בכל מצב
play3
"שובו בנים שובבים " התשובה מתקבלת בכל מצב
"לתת שכר למביאיהם"
play3
"לתת שכר למביאיהם"
"לא בשמים היא" התקרבות לה' מתוך עמל ויגיעה
play3
"לא בשמים היא" התקרבות לה' מתוך עמל ויגיעה
כח ההתחדשות באדם על ידי התפילה והשבת
play3
כח ההתחדשות באדם על ידי התפילה והשבת
דרכים למלחמה ביצר הרע
play3
דרכים למלחמה ביצר הרע
play3
כיצד פותחים שערים חדשים בעבודת ה' ?
כיצד פותחים שערים חדשים בעבודת ה' ?
play3
מהות חודש אלול הוא בירור תכלית האדם בעולמו
מהות חודש אלול הוא בירור תכלית האדם בעולמו
play3
לכל איש ישראל יש את היכולת להבחין ולבחור בברכה ולהתרחק מהקללה
לכל איש ישראל יש את היכולת להבחין ולבחור בברכה ולהתרחק מהקללה
play3
מעלתן הגדולה של המצוות הקטנות
מעלתן הגדולה של המצוות הקטנות
play3
מהות התפילה ופעולתה
play3
היחס לרכוש על פי התורה
היחס לרכוש על פי התורה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מעלתו של פנחס וקנאותו
מעלתו של פנחס וקנאותו
play3
אומות העולם מכירים את ה' דרך עם ישראל
אומות העולם מכירים את ה' דרך עם ישראל
play3
כל חיות הבריאה –  מה' יתברך
כל חיות הבריאה – מה' יתברך
play3
התקרבות לה' מתוך הביטול לכלל ישראל
התקרבות לה' מתוך הביטול לכלל ישראל