Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שפת אמת' לאדמור מגור

“שובו בנים שובבים ” התשובה מתקבלת בכל מצב
play3
“שובו בנים שובבים ” התשובה מתקבלת בכל מצב
“לתת שכר למביאיהם”
play3
“לתת שכר למביאיהם”
“לא בשמים היא” התקרבות לה’ מתוך עמל ויגיעה
play3
“לא בשמים היא” התקרבות לה’ מתוך עמל ויגיעה
כח ההתחדשות באדם על ידי התפילה והשבת
play3
כח ההתחדשות באדם על ידי התפילה והשבת
דרכים למלחמה ביצר הרע
play3
דרכים למלחמה ביצר הרע
כיצד פותחים שערים חדשים בעבודת ה’ ?
play3
כיצד פותחים שערים חדשים בעבודת ה’ ?
מהות חודש אלול הוא בירור תכלית האדם בעולמו
play3
מהות חודש אלול הוא בירור תכלית האדם בעולמו
לכל איש ישראל יש את היכולת להבחין ולבחור בברכה ולהתרחק מהקללה
play3
לכל איש ישראל יש את היכולת להבחין ולבחור בברכה ולהתרחק מהקללה
מעלתן הגדולה של המצוות הקטנות
play3
מעלתן הגדולה של המצוות הקטנות
מהות התפילה ופעולתה
play3
מהות התפילה ופעולתה
היחס לרכוש על פי התורה
play3
היחס לרכוש על פי התורה
מעלתו של פנחס וקנאותו
play3
מעלתו של פנחס וקנאותו
אומות העולם מכירים את ה’ דרך עם ישראל: הרב יורם אליהו
play3
אומות העולם מכירים את ה’ דרך עם ישראל: הרב יורם אליהו
כל חיות הבריאה –  מה’ יתברך
play3
כל חיות הבריאה – מה’ יתברך
התקרבות לה’ מתוך הביטול לכלל ישראל
play3
התקרבות לה’ מתוך הביטול לכלל ישראל
חם באתר
play3
בית המדרש
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי מסביר מהי קדושת האכילה בישראל
הרב אורי שרקי מסביר מהי קדושת האכילה בישראל
play3
בית המדרש
ההפרש בין קליטה חושית להבנה שכלית של סביבתנו ושל עצמנו  – הרב ראובן פיירמן
ההפרש בין קליטה חושית להבנה שכלית של סביבתנו ושל עצמנו - הרב ראובן פיירמן
play3
בית המדרש
התחדשות המושג של ‘הלכות ציבור’ בדורנו – הרב שמעון בן ציון
התחדשות המושג של 'הלכות ציבור' בדורנו - הרב שמעון בן ציון
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
מה דינו של גנב הבא במחתרת? הרב ערן ישועה
מה דינו של גנב הבא במחתרת? הרב ערן ישועה
play3
בית המדרש
נאמנות הגוים למדינת ישראל, פניה לערכאות של גוים, המחלוקת בעניין התפילין ועוד | שו”ת עם הרב שלמה אבינר
נאמנות הגוים למדינת ישראל, פניה לערכאות של גוים, המחלוקת בעניין התפילין ועוד | שו"ת עם הרב שלמה אבינר
play3
בית המדרש
“את מספר ימיך אמלא” – מה סוד הברכה הזו? הרב אייל ורד – נפש הפרשה – משפטים
"את מספר ימיך אמלא" - מה סוד הברכה הזו? הרב אייל ורד - נפש הפרשה - משפטים
play3
בית המדרש
יש אמון? כולם מרוויחים.חשדנות וצרות עין ? כולם מפסידים – הרב אייל ורד
יש אמון? כולם מרוויחים.חשדנות וצרות עין ? כולם מפסידים - הרב אייל ורד