He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שפת אמת על התורה -

בית המדרש
"ויכולו" – הבריאה נכספת לדבקות בבורא
"ויכולו" - הבריאה נכספת לדבקות בבורא
39 דקות
מילות מפתח:פרשת בראשית
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
למצוא חן בעיני ה' – פרשת נח עם ביאור השפת אמת: הרב יורם אליהו
למצוא חן בעיני ה' - פרשת נח עם ביאור השפת אמת: הרב יורם אליהו
26 דקות
מילות מפתח:מציאת חן, פרשת נח
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
לך לך מארצך – כדי להתקדם מבחינה ערכית יש להתרחק מהארציות
לך לך מארצך - כדי להתקדם מבחינה ערכית יש להתרחק מהארציות
66 דקות
מילות מפתח:פרשת לך לך
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
המוסר הנלמד מישיבתו של אברהם "פתח האוהל"
המוסר הנלמד מישיבתו של אברהם "פתח האוהל"
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מטרת האדם בעולמו להיות שליח של ה' יתברך
מטרת האדם בעולמו להיות שליח של ה' יתברך
61 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
אמת ושקר וביטול הרצון מפני רצון ה'
אמת ושקר וביטול הרצון מפני רצון ה'
62 דקות
מילות מפתח:פרשת תולדות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
כיצד מקדשים את המעשים הגשמיים
כיצד מקדשים את המעשים הגשמיים
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"קטונתי מכל החסדים"
"קטונתי מכל החסדים"
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
המחלוקת בין השבטים בדרכי ההשפעה
המחלוקת בין השבטים בדרכי ההשפעה
63 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
כיצד נשמרים בימים של ירידה ונסיונות ?
כיצד נשמרים בימים של ירידה ונסיונות ?
40 דקות
מילות מפתח:פרשת מקץ
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מעלת היום השמיני של חנוכה
מעלת היום השמיני של חנוכה
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
כיצד ניגשים ומתקרבים אל ה'?
כיצד ניגשים ומתקרבים אל ה'?
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הדרך להתמודד עם מצבים של ירידה והסתרה
הדרך להתמודד עם מצבים של ירידה והסתרה
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
גדול הנהנה מיגיעו – גם ברוחניות
גדול הנהנה מיגיעו - גם ברוחניות
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ערכו של מעשה האדם
ערכו של מעשה האדם
54 דקות
מילות מפתח:פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
כל ההסתרות הן לטובה
כל ההסתרות הן לטובה
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מהות השירה וההודאה על הנס
מהות השירה וההודאה על הנס
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מהו העניין הגדול שבהתחייבות "נעשה ונשמע" ?
מהו העניין הגדול שבהתחייבות "נעשה ונשמע" ?
63 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3