He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מבוא לתפילה

play3
ברכת כהנים וברכת שים שלום
ברכת כהנים וברכת שים שלום
ברכת מודים – חלק ב
play3
ברכת מודים – חלק ב
ברכת מודים – חלק א
play3
ברכת מודים – חלק א
ברכת שומע תפילה
play3
ברכת שומע תפילה
ברכת צמח דוד  – המשך
play3
ברכת צמח דוד – המשך
ברכות בונה ירושלים ואת צמח דוד עבדך
play3
ברכות בונה ירושלים ואת צמח דוד עבדך
play3
משיח בן יוסף וארמילוס הרשע  – המשך ברכת בונה ירושלים
משיח בן יוסף וארמילוס הרשע – המשך ברכת בונה ירושלים
play3
ברכת בונה ירושלים
ברכת בונה ירושלים
play3
ברכת על הצדיקים – חלק ב
ברכת על הצדיקים – חלק ב
play3
ברכת הצדיקים  – חלק א'  ויום הרצל
ברכת הצדיקים – חלק א' ויום הרצל
play3
ברכת המינים והסיבה מדוע הוציאו חכמי ישראל את הנוצרים מתוך היהדות
ברכת המינים והסיבה מדוע הוציאו חכמי ישראל את הנוצרים מתוך היהדות
play3
ברכת השיבה שופטינו כבראשונה
ברכת השיבה שופטינו כבראשונה
play3
ברכת תקע בשופר גדול לחירותנו והשיבה שופטינו כבראשונה
ברכת תקע בשופר גדול לחירותנו והשיבה שופטינו כבראשונה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
ברכת סלח לנו  ברכת סלח לנו
ברכת סלח לנו ברכת סלח לנו
play3
אהבה  וברכת השיבנו
אהבה וברכת השיבנו
play3
ברכת אתה חונן לאדם דעת
ברכת אתה חונן לאדם דעת