He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מבוא לתפילה - התשסט

בית המדרש
מהי התפילה
מהי התפילה
58 דקות
מילות מפתח:חסרונות, תפילה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
נבואות התפילה ברכת המינים והחוויה הדתית
נבואות התפילה ברכת המינים והחוויה הדתית
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מהות החוויה הדתית
מהות החוויה הדתית
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
אדני שפתי תפתח' – האם אדם שחטא יכול בכלל להתפלל ?
אדני שפתי תפתח' - האם אדם שחטא יכול בכלל להתפלל ?
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
סמיכת גאולה לתפילה
סמיכת גאולה לתפילה
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
עיקר התפילה היא בקשה – האם זה יפה לבקש ?
עיקר התפילה היא בקשה - האם זה יפה לבקש ?
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
גדול גיבור ונורא
גדול גיבור ונורא
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
ברכת "אבות" – המשך
ברכת "אבות" - המשך
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
זוכר חסדי אבות
זוכר חסדי אבות
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מגן אברהם
מגן אברהם
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
ברכת "גבורות"
ברכת "גבורות"
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
ברכת אתה קדוש
ברכת אתה קדוש
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ברכת אתה חונן לאדם דעת
ברכת אתה חונן לאדם דעת
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
אהבה  וברכת השיבנו
אהבה וברכת השיבנו
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ברכת סלח לנו  ברכת סלח לנו
ברכת סלח לנו ברכת סלח לנו
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
ברכת רפאנו
ברכת רפאנו
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
ברכת השנים
ברכת השנים
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
ברכת תקע בשופר גדול לחירותנו והשיבה שופטינו כבראשונה
ברכת תקע בשופר גדול לחירותנו והשיבה שופטינו כבראשונה
מספר פרק בסדרה : 18
play3