He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל

play3
שלילת אוצרות בית המקדש  – סיום ספר ירמיהו
שלילת אוצרות בית המקדש - סיום ספר ירמיהו
play3
בעקבות נפילת בבל עם ישראל חוזר בתשובה והאלילות מתבטלת מן העולם
בעקבות נפילת בבל עם ישראל חוזר בתשובה והאלילות מתבטלת מן העולם
play3
"ושמתי כסאי בעילם" – הנבואה על ממלכת עילם
"ושמתי כסאי בעילם" – הנבואה על ממלכת עילם
play3
"לדמשק , בושה חמת וארפד" – מדוע לרפובליקה הסורית יש נטייה להתפרק ?
"לדמשק , בושה חמת וארפד" – מדוע לרפובליקה הסורית יש נטייה להתפרק ?
play3
"אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם" – אובדנה של אדום
"אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם" – אובדנה של אדום
play3
הנבואה של מפלת מואב – חלק ב
הנבואה של מפלת מואב – חלק ב
play3
הנבואה על מפלת מואב – חלק א
הנבואה על מפלת מואב – חלק א
play3
מי הם הפלישתים ומדוע הם הכי שונים מעמי המזרח התיכון ?
מי הם הפלישתים ומדוע הם הכי שונים מעמי המזרח התיכון ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מלחמות מצרים וכשלונותיה
play3
הנבואה על כשלון מצרים בקרב כרכמיש
הנבואה על כשלון מצרים בקרב כרכמיש
play3
יהדות מצרים לעומת יהדות בבל בתקופה שאחרי חורבן הבית הראשון
יהדות מצרים לעומת יהדות בבל בתקופה שאחרי חורבן הבית הראשון