Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ישעיהו ירמיהו ויחזקאל

פרק 79
11 דקות
שלילת אוצרות בית המקדש - סיום ספר ירמיהו
פרק 78
25 דקות
# שיעור מספר 78
פרק 77
21 דקות
# שיעור מספר 77
פרק 76
28 דקות
# שיעור מספר 76
פרק 75
51 דקות
# שיעור מספר 75
פרק 74
25 דקות
# שיעור מספר 74
פרק 73
26 דקות
# שיעור מספר 73
פרק 72
29 דקות
בעקבות נפילת בבל עם ישראל חוזר בתשובה והאלילות מתבטלת מן העולם
פרק 71
24 דקות
"ושמתי כסאי בעילם" - הנבואה על ממלכת עילם
פרק 70
23 דקות
"לדמשק , בושה חמת וארפד" - מדוע לרפובליקה הסורית יש נטייה להתפרק ?
פרק 69
26 דקות
"אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם" - אובדנה של אדום
פרק 68
24 דקות
הנבואה על מפלת עמון
פרק 67
28 דקות
הנבואה של מפלת מואב - חלק ב
פרק 66
25 דקות
הנבואה על מפלת מואב - חלק א
פרק 65
27 דקות
מי הם הפלישתים ומדוע הם הכי שונים מעמי המזרח התיכון ?
פרק 64
23 דקות
מלחמות מצרים וכשלונותיה
פרק 63
26 דקות
הנבואה על כשלון מצרים בקרב כרכמיש
פרק 62
20 דקות
הכחדת יהדות מצרים
פרק 61
26 דקות
יהדות מצרים לעומת יהדות בבל בתקופה שאחרי חורבן הבית הראשון
פרק 60
24 דקות
ירידת יתר העם למצרים אחרי רציחת גדליה בן אחיקם: הרב אורי שרקי
דילוג לתוכן