Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: נ"ך

נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
באשר תלכי אלך - מגילת רות שיעור 1 | הרב אייל ורד
“כאשר אבדתי אבדתי” התכנית של אסתר לסיכול מזימת המן – הרב אייל ורד
"כאשר אבדתי אבדתי" התכנית של אסתר לסיכול מזימת המן - הרב אייל ורד
הפרטים המבצעיים של מלחמת ברק וסיסרא - לימוד בספר שופטים עם הרב אייל ורד
43 דקות
מלוט ועד בועז. על דרשת 'מואבי ולא מואבית'
15 דקות
עניינה של מלכות שאול
פרק 5
39 דקות
המשבר הגדול
62 דקות
שלמה המלך מעלותיו ומלכותו
פרק 6
15 דקות
בגידה עם הכשר פורמלי היא הנבלה הכי גדולה
פרק 4
30 דקות
"הוא עזרא עלה מבבל והוא סופר מהיר בתורת משה"
פרק 3
20 דקות
"מס על איי הים"
58 דקות
שמואל הנביא
15 דקות
מבנה ספר יהושע ומגמתו
פרק 2
15 דקות
ארבע שיטות של ארבע אימפריות למניעת מרידה
פרק 1
15 דקות
פרקי החורבן בספר ירמיה כרקע להבנת ספר עזרא
15 דקות
עיקר התשובה של האדם - להסכים לבצע את שליחותו בעולם
15 דקות
חווית ההשגחה הפרטית של המלחים
42 דקות
"קום לך אל נינוה העיר" מיהו יונה הנביא ומדוע נשלח אל נינוה ?
פרק 36
52 דקות
למנצח לבני קרח: הרב שרקי בשיעור מיוחד על פרק מ"ו בתהילים
פרק 34
52 דקות
"בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו"