Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר ירמיהו - התשעו

שלילת אוצרות בית המקדש - סיום ספר ירמיהו
11 דקות
פרק : 79
# שיעור מספר 78
25 דקות
פרק : 78
# שיעור מספר 77
21 דקות
פרק : 77
# שיעור מספר 76
28 דקות
פרק : 76
# שיעור מספר 75
51 דקות
פרק : 75
# שיעור מספר 74
25 דקות
פרק : 74
# שיעור מספר 73
26 דקות
פרק : 73
בעקבות נפילת בבל עם ישראל חוזר בתשובה והאלילות מתבטלת מן העולם
29 דקות
פרק : 72
"ושמתי כסאי בעילם" - הנבואה על ממלכת עילם
24 דקות
פרק : 71
מילות מפתח:עילם
"לדמשק , בושה חמת וארפד" - מדוע לרפובליקה הסורית יש נטייה להתפרק ?
23 דקות
פרק : 70
מילות מפתח:ארם, סוריה
"אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם" - אובדנה של אדום
26 דקות
פרק : 69
הנבואה על מפלת עמון
24 דקות
פרק : 68
מילות מפתח:כתובת מישע, עמון
הנבואה של מפלת מואב - חלק ב
28 דקות
פרק : 67
מילות מפתח:כרמל, כרמלית, מואב
הנבואה על מפלת מואב - חלק א
25 דקות
פרק : 66
מילות מפתח:מואב
מי הם הפלישתים ומדוע הם הכי שונים מעמי המזרח התיכון ?
27 דקות
פרק : 65
מילות מפתח:הפלישתים, מואב, עזה, ערלה
מלחמות מצרים וכשלונותיה
23 דקות
פרק : 64
מילות מפתח:יציבות, מצרים
הנבואה על כשלון מצרים בקרב כרכמיש
26 דקות
פרק : 63
מילות מפתח:מצרים
הכחדת יהדות מצרים
20 דקות
פרק : 62
יהדות מצרים לעומת יהדות בבל בתקופה שאחרי חורבן הבית הראשון
26 דקות
פרק : 61
ירידת יתר העם למצרים אחרי רציחת גדליה בן אחיקם: הרב אורי שרקי
24 דקות
פרק : 60
"ויהי בחודש השביעי בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע ... אל גדליהו בן אחיקם המצפתה"
26 דקות
פרק : 59