He

Fr

Es

Ru

En

ואראה את הארץ הטובה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

היכן מצינו אהבת ארץ חמדה כמו בעמידתו של האיש שלא קם כמוהו" אשר לא כהתה עינו ולא נס לחו" העומד ומתחנן לפני בורא עולם שיואיל להכניסו לארץ ישראל" ומבקש: "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה". וכמה עלובים לעומתו מי שאדמות ארץ ישראל לדידם הם כנכסי נדל"ן וכקלפי מיקוח להשגת שקט רגעי ושלום מדומה. חייבים אנו להזכיר שוב ושוב את הנשכחות" לעורר מחדש את מעמדה וערכה האמיתי של ארץ ישראל.
באגרות ראי"ה (אגרת צו) כותב הרב קוק: "יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם" בא רק מפני שאין מודיעים את ארץ ישראל" את ערכה וחכמתה" ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ" בתשובת המשקל: להגיד ולבשר בעולם כולו הודה והדרה" קדושתה וכבודה" והלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות כולן" מצדנו" להביע אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה ומהדרת אור תורתה ועילוי אור חכמתה ורוח הקודש המתנוסס בקרבה".

כבר אברהם אבינו הכיר בערכה של ארץ ישראל" כמו שמובא במדרש (ב"ר לט ח): "אמר ר' לוי: בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהרים ובארץ נחור" ראה אותם אוכלים ושותים ופוחזים" אמר: הלואי לא יהא חלקי בארץ הזאת! וכיון שהגיע לסולמה של צור ראה אותם עסוקים בניכוש בשעת ניכוש" בעידור בשעת עידור" אמר: הלואי יהא חלקי בארץ הזאת! אמר לו הקב"ה: לזרעך אתן את הארץ הזאת". ובמדרש אחר (תנחומא משפטים י) אמרו: "מהו ארץ חמדה? ארץ שחמדו לה אבות" אברהם נתאוה לה שנאמר: 'במה אדע כי אירשנה'" יצחק נתאוה לה" שנאמר לו: 'גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האלה'" יעקב נתאוה לה שנאמר: 'אם יהיה אלקים עמדי . . . ושבתי בשלום אל בית אבי'" אף משה נתאוה לה" שנאמר: 'ואתחנן אל ה' . . . אעברה נא ואראה את הארץ הטובה".

ב"עולת ראיה" מסביר הראי"ה שהקשר של העם היהודי לארץ ישראל אינו דומה לקשר של שאר העמים לארצם" את ההבדל הוא מדייק מהכתוב (דבה"י א" טז" טו-יח): "זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור" אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק ויעמידיה ליעקב לחק לישראל ברית עולם" לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם בהיותכם מתי מעט" כמעט" וגרים בה"" וכך הוא מפרש את הכתוב: באופן רגיל" הקשר של כל עם לארצו מתפתח בתהליך היסטורי הנמשך תקופה ממושכת" על ידי ציבור גדול" המתיישב בארץ בהתיישבות של קבע" ואז כל המרכיבים הללו: הזמן" הציבור והקביעות" יוצרים יחד את הקשר. ואילו הקשר של כנסת ישראל עם ארצה נתהווה גם בהעדר כל המרכיבים הטבעיים הללו" הן מבחינת כמות האנשים: "בהיותם מתי מעט"" והן מבחינת משך הזמן: "כמעט"" בזמן קצר ותכוף" והן מבחינת העדר התיישבות של קבע: "וגרים בה" – כך שגם בלא המרכיבים הטבעיים נוצר הקשר של עם ישראל לארץ ישראל. ומהו הדבר שיצר את הקשר של עם ישראל לארצו? הוא דבר ה' וברית קדשו" בחוק שבועות עולם אשר הוא אמר ויהי. (ע"פ עולת ראיה ח"א עמ' רג). הבדל נוסף אנו רואים בין ארץ ישראל לשאר הארצות" ששלמות ארץ ישראל אינה ניתנת לחלוקה" שקדושתה וסגולתה היא אחת שאין לחלקה למחצה לשליש ולרביע" ואת הדבר הזה ממחיש הקב"ה במראה שהוא מראה למשה. כשעלה משה אל הר נבו והקב"ה הראהו משם את הארץ" לא הראה לו רק את שפלת החוף מגדרה עד חדרה" או מחוף הים עד כפר סבא" אלא הראהו "את כל הארץ" את הגלעד עד דן" ואת כל הנפתלי" ואת ארץ אפרים ומנשה" ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון" ואת הנגב ואת הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד צוער" (דברים לד א-ד)" להראותו שארץ ישראל כולה היא חטיבה אחת.

תגיות: משה רבנו
0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
בית המדרש
סוד גבורות גשמים – הרב ערן טמיר
סוד גבורות גשמים - הרב ערן טמיר
42 דקות
play3
בית המדרש
'ותן טל ומטר' – ברכת השנים – הרב דב ביגון
'ותן טל ומטר' - ברכת השנים - הרב דב ביגון
12 דקות
play3
בית המדרש
הרמח"ל – הקואוצ'ר של המאה 21 (מסילת ישרים 1)
הרמח"ל - הקואוצ'ר של המאה 21 (מסילת ישרים 1)
56 דקות
play3
בית המדרש
הוא היה גיבור ציד לפני ה' – הרב ערן ישועה
הוא היה גיבור ציד לפני ה' - הרב ערן ישועה
43 דקות
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x