He

Fr

Es

Ru

En

וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם כִּי בָא הַשֶּׁמֶשׁ .

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

שיחות הרב אלישע וישליצקי שליט"א לפרשת השבוע
תתן אמת ליעקב
שיחה לפרשת ויצא

ויפגע במקום
"וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם כִּי בָא הַשֶּׁמֶשׁ ".
'ויפגע' – מפרשים חז"ל: פגש . הפגישה המשמעותית הזאת מתקיימת בעצם בשני מישורים; במישור אחד חז"ל אומרים :
"ויפגע במקום – ביקש לעבור" נעשה העולם כולו כמין כותל לפניו".
הוא לא יכול להתקדם. הוא לא יכול להגיע למחוז חפצו. ואז" במקום לקטרג" במקום להתייאש" במקום להתמרמר" הוא מתארגן התארגנות נפשית ורוחנית. לכן די ברורים דברי חז"ל האחרים ביחס למילה 'ויפגע' – שיעקב אבינו מחדש ומתקן את תפילת ערבית . זהו אפוא המישור השני שבו מתבטאת פגישתו של יעקב.
מאבני המקום
כהמשך לכך" מספרת התורה:
"וַיִּקַּח מֵאַבְנֵי הַמָּקוֹם וַיָּשֶׂם מְרַאֲשֹׁתָיו וַיִּשְׁכַּב בַּמָּקוֹם הַהוּא ".
בביאור המילים האלה" 'מאבני המקום'" באים חז"ל ומדגישים בין היתר שלוש הדגשות:
לדעתו של רבי נחמיה מדובר על לקיחת שלוש אבנים. אמר יעקב אבינו: אם השלוש האלה מתאחות – סימן שאכן השכינה עוברת דרכי. שלוש האבנים הן שלוש האבנים של אבותינו; אברהם" יצחק ויעקב. החידוש של יעקב אבינו" הצמיחה של יעקב אבינו" בהיותו בחיר האבות" היא אך ורק מתוך הדורות הקודמים; מתוך סבו" אברהם אבינו ומתוך אביו" יצחק אבינו.
רבי יהודה מדגיש הדגשה נוספת: מאבני המקום – שתים עשרה אבנים. אם מתאחות תחתיי" אומר יעקב אבינו שעתיד להעמיד שנים עשר שבטים – אמנם כל שבט הוא עולם בפני עצמו" כל גוון הוא מיוחד" כל עוצמה היא בעלת הייחודיות שלה" אבל אם לא נישאר כל אחד בגוון שלו אלא נמצא את המחבר" נמצא את המשותף" את המאחד האלוקי – זאת השראת השכינה שעוברת דרך יעקב אבינו.
אולי הדבר קשור גם לדעת רבנן" האומרים במדרש שמאבני המקום הן שתיים – שבשונה ממה שאירע אצל אברהם אבינו" שנולדו יצחק וישמעאל" וביניהם תהום פעורה; הם לא מאותו העם" ובשונה מיצחק אבינו שבניו עשיו ויעקב נפרדו לעמים שונים" הרי שאצל יעקב אבינו שנים עשר השבטים כולם הם אותו עם. יש בירור נוקב בין חלקי האומה" אבל הוא לא מוציא חלילה מישהו מסוים מחוץ לאומה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
בית המדרש
כמה מטרות ראוי לאדם שיציב לעצמו בחיים ויהיה מאושר ומה ערכן של מטרות משנה?
57 דקות
play3
מגזין
ערב טוב ניצנים: נעם יעקובסון חושף את סודותיהם של חולות ניצנים
27 דקות
play3
מגזין
בא בזמן: יצחק מאיר מארח רבנים ואמנים לשיח מרתק על חודש תמוז
50 דקות
play3
בית המדרש
מהן ההשלכות לכך שהתורה היא סדר העולם
27 דקות