Jerusalem

17°C
Clear sky

נא לא לגלוש באתר בשבתות ובחגי ישראל - תודה

He

Fr

Es

Ru

En

"בשם כל ישראל" חלק ב' – שיעור רביעי בסדרה

מספר פרק בסדרה : 28
הפרקטל - שיעור חמישי בסדרה
חיה באמצע הרקיע - שיעור שלישי בסדרה
התפילה קצת מפתיעה אותנו, לכאורה התפילה מאוד אינטימית. מאוד סודית. האדם מתפלל מעומק לבו ומגלה את כל סודותיו לה', ופתאום בתוך השתפכות הנפש בזאת מכניסים לך כללים! יש נוסח, זמנים וכדו' שממש מונעים ממני להתרגש, ולא רק זה, אתה גם חייב להתפלל במניין! זה כמו חתן שייתן לאשתו מכתב "הריני להודיעך על אהבתי" והיא תשיב לו "בקשתך התקבלה ותועבר לרשויות המתאימות" ועם כל זה הוא כותב לה שהוא אוהב אותה "בתוך שאר בנות ישראל החסודות והצדיקות". למה זה ככה? למה לא לדבר חופשי? למה טקסט כתוב קבוע ? פעם התפילה הייתה ספונטנית! וכך כותב הרמב"ם : אם היה רגיל מרבה בתחנה ובקשה ואם היה ערל שפתים מדבר כפי יכלתו ובכל עת שירצה, וכן מנין התפלות כל אחד כפי יכלתו, יש מתפלל פעם אחת ביום, ויש מתפללין פעמים הרבה, והכל יהיו מתפללין נכח המקדש בכל מקום שיהיה, וכן היה הדבר תמיד ממשה רבינו ועד עזרא. אז למה השתנתה הצורה הטבעית הזאת? צריך לזכור שההבדל בין זמננו עכשיו לזמן העבר הוא לא רק בנביא עצמו שהיה ניתן לשאול אותו כל מיני שאלות אלא הנביא הוא אינדיקציה לשכינה השורה על האומה הישראלית, "ושכנתי בתוכם" העם כולו מרגיש עצמו כיחידה

תפילה זכה

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
מילות מפתח:נוסח התפילה
אורך השיעור: 88 דקות

עוד תכנים מומלצים בשבילך

Shape-2
בית המדרש
"עשית את התורה מתוקה עבורנו" . משנת הרב יונתן זקס פרק 1
"עשית את התורה מתוקה עבורנו" . משנת הרב יונתן זקס פרק 1
Shape-2
בית המדרש
הסודות של פרשת זכור: אסור לשכוח, אסור לוותר
הסודות של פרשת זכור: אסור לשכוח, אסור לוותר
Shape-2
בית המדרש
מאחורי הקלעים של פרשת זכור: למחות את עמלק – עם ציצית בחוץ
מאחורי הקלעים של פרשת זכור: למחות את עמלק – עם ציצית בחוץ
Shape-2
בית המדרש
משחקי זיכרון: משימות והפעלות לכל המשפחה לשבת זכור
משחקי זיכרון: משימות והפעלות לכל המשפחה לשבת זכור
Shape-2
בית המדרש
תעלומה לפרשת זכור: מה העמלק הזה רוצה מאיתנו?
תעלומה לפרשת זכור: מה העמלק הזה רוצה מאיתנו?
Shape-2
בית המדרש
מבט חדש על חודש אדר: תורה וקודש – עול או חירות?
מבט חדש על חודש אדר: תורה וקודש - עול או חירות?
Shape-2
בית המדרש
תעלומה בדרך לפורים: מה עושים כשחודש אדר – נעדר?
תעלומה בדרך לפורים: מה עושים כשחודש אדר – נעדר?
Shape-2
בית המדרש
לבחור באדר: כך משיגים הסכמה לאומית
לבחור באדר: כך משיגים הסכמה לאומית