He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת וארא

מדוע נהפך הנחש למטה – שתי פעמים ? למשה ולפרעה
play3
מדוע נהפך הנחש למטה – שתי פעמים ? למשה ולפרעה
מידה כנגד מידה
play3
מידה כנגד מידה
מדוע המטה הופך לנחש מדוע נברא בבין השמשות ?
play3
מדוע המטה הופך לנחש מדוע נברא בבין השמשות ?
ויקם מלך חדש' – על התחדשות בעבודת ה' ועל התחדשות של פרעה
play3
ויקם מלך חדש' – על התחדשות בעבודת ה' ועל התחדשות של פרעה
"ושמי ה' לא נודעתי להם"
play3
"ושמי ה' לא נודעתי להם"
ביאור הופעת נשמתו של משה רבנו בגאולה האחרונה
play3
ביאור הופעת נשמתו של משה רבנו בגאולה האחרונה
"ואני ערל שפתיים"
play3
"ואני ערל שפתיים"
הקשר בין פרשת שמות לפרשת וארא
play3
הקשר בין פרשת שמות לפרשת וארא
"עוד ישמע" סבלנות ואמון עמוק בתהליכים
play3
"עוד ישמע" סבלנות ואמון עמוק בתהליכים
שמות ה' מגלים את רצונו
play3
שמות ה' מגלים את רצונו
הפטרת פרשת וארא
play3
הפטרת פרשת וארא
"למה הרעות לעם הזה" (אמירת משה) "למה הרעותם לי "(אמירת יעקב )  – השווה והשונה
play3
"למה הרעות לעם הזה" (אמירת משה) "למה הרעותם לי "(אמירת יעקב ) – השווה והשונה
שבע תועבות מצרים – על שבע המכות הראשונות
play3
שבע תועבות מצרים – על שבע המכות הראשונות
"ואזכור את בריתי"
play3
"ואזכור את בריתי"
חם באתר
play3
בית המדרש
העבודה האישית של קליטת התורה בנו – הרב מאיר טויבר
העבודה האישית של קליטת התורה בנו - הרב מאיר טויבר
29 דקות
play3
בית המדרש
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה – הרב דב ביגון
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים?  – הרב חגי לונדין
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים? - הרב חגי לונדין
42 דקות
play3
בית המדרש
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד"ר מיכאל אבולעפיה
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד''ר מיכאל אבולעפיה
25 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
בית המדרש
'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
Shape-7
מוזיקה
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
play3
בית המדרש
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון