He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת וארא

play3
מדוע נהפך הנחש למטה – שתי פעמים ? למשה ולפרעה
מדוע נהפך הנחש למטה - שתי פעמים ? למשה ולפרעה
מידה כנגד מידה
play3
מידה כנגד מידה
מדוע המטה הופך לנחש מדוע נברא בבין השמשות ?
play3
מדוע המטה הופך לנחש מדוע נברא בבין השמשות ?
ויקם מלך חדש' – על התחדשות בעבודת ה' ועל התחדשות של פרעה
play3
ויקם מלך חדש' – על התחדשות בעבודת ה' ועל התחדשות של פרעה
"ושמי ה' לא נודעתי להם"
play3
"ושמי ה' לא נודעתי להם"
play3
ביאור הופעת נשמתו של משה רבנו בגאולה האחרונה
ביאור הופעת נשמתו של משה רבנו בגאולה האחרונה
play3
"ואני ערל שפתיים"
play3
הקשר בין פרשת שמות לפרשת וארא
הקשר בין פרשת שמות לפרשת וארא
play3
"עוד ישמע" סבלנות ואמון עמוק בתהליכים
"עוד ישמע" סבלנות ואמון עמוק בתהליכים
play3
שמות ה' מגלים את רצונו
שמות ה' מגלים את רצונו
play3
העולם משתנה
play3
הפטרת פרשת וארא
הפטרת פרשת וארא
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מהי ערלת שפתים
play3
"למה הרעות לעם הזה" (אמירת משה) "למה הרעותם לי "(אמירת יעקב )  – השווה והשונה
"למה הרעות לעם הזה" (אמירת משה) "למה הרעותם לי "(אמירת יעקב ) – השווה והשונה
play3
שבע תועבות מצרים – על שבע המכות הראשונות
שבע תועבות מצרים – על שבע המכות הראשונות
play3
"ואזכור את בריתי"