Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: טעמי המצות -

43 דקות
טיפול על ידי התמקדות בכאב
50 דקות
חודש תמוז : עבודה מלמטה למעלה
43 דקות
פרשת קרח : לקראת פסיכיאטריה עם פחות פרויד ועם פחות פרוזק
מצות ציצית - שמירת העיניים
מה אנחנו מרוויחים כשאנו עושים מצוות?
45 דקות
שבת לארץ וחיבור לקרקע
פרק 2
42 דקות
מצוות הכהונה - פסיכולוגיה מיוחדת של הכהנים
43 דקות
ד"ר מיכאל אבולעפיה על חשיבות העיסוק בטעמי המצוות - מה הכוונה במה שאני עושה עכשיו
פרק 1
15 דקות
כוונות התקיעות בראש השנה
פרק 1
54 דקות
מצוות התשובה באלול:ד''ר מיכאל אבולעפיה