He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: טעמי המצות -

בית המדרש
ד"ר מיכאל אבולעפיה על חשיבות העיסוק בטעמי המצוות – מה הכוונה במה שאני עושה עכשיו
ד"ר מיכאל אבולעפיה על חשיבות העיסוק בטעמי המצוות - מה הכוונה במה שאני עושה עכשיו
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
כוונות התקיעות בראש השנה
15 דקות
מילות מפתח:תקיעת שופר
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מצות תשובה באלול
מצות תשובה באלול
מספר פרק בסדרה : 1
play3