Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: טעמי המצות -

טיפול על ידי התמקדות בכאב
43 דקות
חודש תמוז : עבודה מלמטה למעלה
50 דקות
מילות מפתח:חודש תמוז
פרשת קרח : לקראת פסיכיאטריה עם פחות פרויד ועם פחות פרוזק
43 דקות
מצות ציצית - שמירת העיניים
מה אנחנו מרוויחים כשאנו עושים מצוות?
שבת לארץ וחיבור לקרקע
45 דקות
מילות מפתח:פרשת בהר
מצוות הכהונה - פסיכולוגיה מיוחדת של הכהנים
42 דקות
פרק : 2
מילות מפתח:כח המדמה, פרשת אמור
ד"ר מיכאל אבולעפיה על חשיבות העיסוק בטעמי המצוות - מה הכוונה במה שאני עושה עכשיו
43 דקות
כוונות התקיעות בראש השנה
15 דקות
פרק : 1
מילות מפתח:תקיעת שופר
מצוות התשובה באלול:ד''ר מיכאל אבולעפיה
54 דקות
פרק : 1