He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מדרש תנחומא - התשעט

בית המדרש
"ה' בחכמה יסד ארץ"' – כל הבריאה מיוסדת על החכמה דהיינו חוקיות
"ה' בחכמה יסד ארץ"' - כל הבריאה מיוסדת על החכמה דהיינו חוקיות
51 דקות
מילות מפתח:פרשת בראשית
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
משמעות כתיבת התורה – גילוי הבורא את רצונו
משמעות כתיבת התורה - גילוי הבורא את רצונו
45 דקות
מילות מפתח:פרשת בראשית
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מטרת התורה – ליצור זולת שאליה יופנה הדיבור האלוהי
מטרת התורה - ליצור זולת שאליה יופנה הדיבור האלוהי
54 דקות
מילות מפתח:פרשת בראשית
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מקום קבלת שכר התורה בעולם הזה או בעולם הבא ?
מקום קבלת שכר התורה בעולם הזה או בעולם הבא ?
52 דקות
מילות מפתח:פרשת בראשית
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
יום השבת – התדמות לשבת האלוהית
יום השבת - התדמות לשבת האלוהית
51 דקות
מילות מפתח:פרשת בראשית
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מדוע לא ניתן לבטל את תענית אסתר ?
מדוע לא ניתן לבטל את תענית אסתר ?
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הדברים שחסר הקב"ה מאדם הראשון לאחר שחטא
הדברים שחסר הקב"ה מאדם הראשון לאחר שחטא
48 דקות
מילות מפתח:פרשת בראשית
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע"
"הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע"
52 דקות
מילות מפתח:פרשת בראשית
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"המספר לשון הרע חמור מן העושה מעשה"
"המספר לשון הרע חמור מן העושה מעשה"
54 דקות
מילות מפתח:פרשת בראשית
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
נסיונו של קין להתחמק מאחריותו לרצח הבל
נסיונו של קין להתחמק מאחריותו לרצח הבל
49 דקות
מילות מפתח:פרשת בראשית, קין
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
העירוניות  – התיקון של קין
העירוניות - התיקון של קין
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מדוע זימה מביאה אנדרלמוסיה לעולם ?
מדוע זימה מביאה אנדרלמוסיה לעולם ?
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מי שחלש לא חוטא – החלשת האנושות בעקבות חטא דור המבול
מי שחלש לא חוטא - החלשת האנושות בעקבות חטא דור המבול
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"נח איש צדיק" צדיקות לעומת חסידות
"נח איש צדיק" צדיקות לעומת חסידות
54 דקות
מילות מפתח:פרשת נח
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
לתורה שבכתב יש גבול . לתורה שבעל פה יש ריבוי פרטים ללא גבול
לתורה שבכתב יש גבול . לתורה שבעל פה יש ריבוי פרטים ללא גבול
56 דקות
מילות מפתח:פרשת נח
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
רכושנות , גזל קומוניזם והקשר לפרוק החברה האנושית
רכושנות , גזל קומוניזם והקשר לפרוק החברה האנושית
51 דקות
מילות מפתח:גזל, דור המבול
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
האם בניו של נח היו צדיקים ?
האם בניו של נח היו צדיקים ?
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
להתהלך לפני האלהים – לחיות חיים שכל האירועים בהם מלאי משמעות
להתהלך לפני האלהים - לחיות חיים שכל האירועים בהם מלאי משמעות
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3