He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר 'לנבוכי הדור' למרן הרב קוק - התשעט

בית המדרש
יסוד התורה שהאדם נברא בצלם אלהים . עיקר הצלם הוא החופש הגמור באדם – פתיחה לספר 'לנבוכי הדור'
יסוד התורה שהאדם נברא בצלם אלהים . עיקר הצלם הוא החופש הגמור באדם - פתיחה לספר 'לנבוכי הדור'
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
האם לבורא  יש בחירה חופשית ?
האם לבורא יש בחירה חופשית ?
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
היושר והצדק הם המפתחות הם הדרך לרפואת הלבבות  – גם של הכופרים
היושר והצדק הם המפתחות הם הדרך לרפואת הלבבות - גם של הכופרים
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
האם 'תאוריית ההתפתחות' סותרת את קיומו של הבורא? הרב אורי שרקי עונה
האם 'תאוריית ההתפתחות' סותרת את קיומו של הבורא? הרב אורי שרקי עונה
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
חטא עץ הדעת
חטא עץ הדעת
49 דקות
מילות מפתח:פרשת בראשית
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
השפעת תאוריית ההתפתחות על תפיסת התורה שבעל פה
השפעת תאוריית ההתפתחות על תפיסת התורה שבעל פה
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
צביונה המיוחד של כל אומה משלים את העולם
צביונה המיוחד של כל אומה משלים את העולם
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
נצחיות החיים ותחיית המתים
נצחיות החיים ותחיית המתים
52 דקות
מילות מפתח:הדתות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
האם לדתות שחוץ מהיהדות ישנו תפקיד אלוהי גם כן ?
האם לדתות שחוץ מהיהדות ישנו תפקיד אלוהי גם כן ?
48 דקות
מילות מפתח:הדתות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
על גדולי ישראל יש חיוב  להסביר את עיקרי האמונה היהודית
על גדולי ישראל יש חיוב להסביר את עיקרי האמונה היהודית
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
המחאה החרישית של התורה נגד אכילת בשר
המחאה החרישית של התורה נגד אכילת בשר
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"אם אתה בור – אתה תהייה דתי . ברגע שתשכיל אתה כבר לא תהייה נאמן לדת"
"אם אתה בור - אתה תהייה דתי . ברגע שתשכיל אתה כבר לא תהייה נאמן לדת"
53 דקות
מילות מפתח:בורות ונאורות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מדוע השמירה המעשית – ההלכה – היא עיקר גדול ביהדות ?
מדוע השמירה המעשית - ההלכה - היא עיקר גדול ביהדות ?
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
תיקון הדעות הרעות –  כיצד ?
תיקון הדעות הרעות - כיצד ?
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
החיים שעל פי התלמוד לא יביאו אותנו לידי כל משבר חלילה"
החיים שעל פי התלמוד לא יביאו אותנו לידי כל משבר חלילה"
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
דרישת טעמי המצוות היא אחד מחלקי סודות התורה
דרישת טעמי המצוות היא אחד מחלקי סודות התורה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
יחס מקל לעבודה זרה על פי העקרון של "מעשה אבותיהם בידיהם"
יחס מקל לעבודה זרה על פי העקרון של "מעשה אבותיהם בידיהם"
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
היחס אל עברות של אומות העולם
היחס אל עברות של אומות העולם
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3