He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרי צדיק' על התורה -

בית המדרש
האם השבת פועלת על כל אדם מישראל ?
האם השבת פועלת על כל אדם מישראל ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
עיקר תולדותיו של האדם הם מעשיו הטובים
עיקר תולדותיו של האדם הם מעשיו הטובים
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מעלת התורה והתפילה
מעלת התורה והתפילה
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
האבות הכניסו קדושה בכל חלקי העולם
האבות הכניסו קדושה בכל חלקי העולם
45 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
להוסיף ולהתקדם במעלות עבודת ה'
להוסיף ולהתקדם במעלות עבודת ה'
37 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
עניין שמות החודשים ומהותו של חודש כסלו
עניין שמות החודשים ומהותו של חודש כסלו
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מידת האמת של יעקב
מידת האמת של יעקב
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
פרשת וישלח
פרשת וישלח
43 דקות
מילות מפתח:פרשת וישלח
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
בכל דור יש בחינת אורו של משיח
בכל דור יש בחינת אורו של משיח
30 דקות
מילות מפתח:פרשת וישב
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
סימן לדורות – ישועתו של יוסף הצדיק
סימן לדורות - ישועתו של יוסף הצדיק
43 דקות
מילות מפתח:פרשת מקץ
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מסירות הנפש של יהודה על בנימין
מסירות הנפש של יהודה על בנימין
32 דקות
מילות מפתח:פרשת ויגש
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מהגלות והצרות מתקדמים לגאולה
מהגלות והצרות מתקדמים לגאולה
33 דקות
מילות מפתח:פרשת ויחי
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ישראל : י'ש ש'ישים ר'יבוא א'ותיות ל'תורה
ישראל : י'ש ש'ישים ר'יבוא א'ותיות ל'תורה
34 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
עיקר עניין השובבי"ם – בשבתות
עיקר עניין השובבי"ם - בשבתות
18 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הכרת ה' דרך התורה גדולה מהכרתו דרך הבריאה
הכרת ה' דרך התורה גדולה מהכרתו דרך הבריאה
55 דקות
מילות מפתח:הכרת הבורא
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
כל ישראל נקראים צדיקים
51 דקות
מילות מפתח:פרשת בא
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
טו' בשבט – תחילת גאולת מצרים
טו' בשבט - תחילת גאולת מצרים
11 דקות
מילות מפתח:טו בשבט
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
קדושת הקב"ה השבת וישראל נחשבות כאחד
קדושת הקב"ה השבת וישראל נחשבות כאחד
46 דקות
מילות מפתח:פרשת יתרו
מספר פרק בסדרה : 18
play3