He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נבואות לדורות - ספר מלכים - התשעט

פרק 40
45 דקות
פרקי אלישע' - בין המלך לעם ומלכי ארם - שליחותו של אלישע הנביא
פרק 39
43 דקות
"את חובקת בן" - אלישע והאשה השונמית
פרק 38
42 דקות
וילך בלא חמדה ' על מלכותו ומותו של יהורם בן יהושפט
פרק 37
39 דקות
"ויהי נא פי שניים ברוחך אלי" - מדוע עולה אליהו דווקא בעת הזו?
פרק 36
39 דקות
המבלי אין אלהים בישראל' - אחזיה בן אחאב ובעל זבוב
פרק 35
34 דקות
על נהרות בבל' - סוד הזכירה וסוד הגאולה
פרק 34
44 דקות
אניות יהושפט
פרק 33
41 דקות
יהורם ויהשפט ומלחמת מואב
פרק 32
47 דקות
דברי ימי יהושפט
פרק 31
48 דקות
"לי גלעד" על אחאב, וחלקו לעולם הבא . סיכום דמותו של אחאב מלך ישראל
פרק 30
46 דקות
"ויעל ויפול ברמות גלעד" - מות אחאב
פרק 29
42 דקות
הרצחת וגם ירשת ?'
פרק 28
43 דקות
"יען שילחת את איש חרמי" - מלחמת בן הדד השניה
פרק 27
45 דקות
אל יתהלל חוגר כמפתח' - מלחמת בן הדד הראשונה
פרק 26
45 דקות
וילך אל נפשו' - אליהו בהר האלהים בחורב
פרק 25
44 דקות
ענני ה' ענני' - אליהו ומעמד הכרמל
פרק 24
43 דקות
"אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי"
פרק 23
49 דקות
מלכות עומרי ואחאב בן עומרי. קניית ההר.והברית עם צידון
פרק 22
39 דקות
מלכות בעשא
פרק 21
41 דקות
סיום מלכות אסא - מדוע כשל אסא וכרת ברית עם ארם?
פרק 20
51 דקות
מלכות אסא- התקווה שהתנפצה
דילוג לתוכן