He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נבואות לדורות - ספר מלכים - התשעט

בית המדרש
ואדוננו המלך דוד לא ידע'  – מתחילים ספר מלכים
ואדוננו המלך דוד לא ידע' - מתחילים ספר מלכים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
צוואת דוד לשלמה
צוואת דוד לשלמה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
יואב בן צרויה – מותו של גיבור
יואב בן צרויה - מותו של גיבור
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"ומדוע לא שמרת את שבועת ה'" – הריגתו של שמעי בן גרא
"ומדוע לא שמרת את שבועת ה'" - הריגתו של שמעי בן גרא
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
משפט שלמה – הנשים החכמה והרוע
משפט שלמה - הנשים החכמה והרוע
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הניצבים אשר לשלמה וחכמתו'
הניצבים אשר לשלמה וחכמתו'
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"והבית בהבנותו – אבן שלמה מסע נבנה"
"והבית בהבנותו - אבן שלמה מסע נבנה"
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הכרובים, המנורות, הים של שלמה, הזהב ועשר הספירות
הכרובים, המנורות, הים של שלמה, הזהב ועשר הספירות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
התודעה העתידנית בה נבנה המקדש
התודעה העתידנית בה נבנה המקדש
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
תפילת שלמה לעת קץ ההיסטוריה
תפילת שלמה לעת קץ ההיסטוריה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות'
והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות'
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
עשרה קרעים ומלכות מפוצלת
עשרה קרעים ומלכות מפוצלת
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
בעקבות ספר יואל – ומכת הארבה
בעקבות ספר יואל - ומכת הארבה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"קטני עבה ממותני אבי" – על פיצול הממלכה
"קטני עבה ממותני אבי" - על פיצול הממלכה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
בין רחבעם לירבעם, בין מלכות לפיצול
בין רחבעם לירבעם, בין מלכות לפיצול
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
ירבעם, איש האלהים והנביא הזקן
ירבעם, איש האלהים והנביא הזקן
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
טובה קללת אחיה השילוני' – סוף ממלכת ירבעם
טובה קללת אחיה השילוני' - סוף ממלכת ירבעם
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
בין רחבעם לאביה- המלחמה הגדולה.
בין רחבעם לאביה- המלחמה הגדולה.
מספר פרק בסדרה : 18
play3