פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 17:53 | הבדלה: 19:09 (ירושלים) 

סדרה: לימוד מסכת שבועות בעיון - התשעח

פרק 200
66 דקות
משביע עדי קנס - האם חייבים בקרבן שבועת העדות ? - חלק ב
פרק 199
66 דקות
משביע עדי קנס - האם חייבים בקרבן שבועת העדות ? - חלק א
פרק 198
32 דקות
קרבן שבועת העדות בקנס והשוואה לקרבן שבועת הפקדון שאין בקנס
פרק 197
58 דקות
משביע עדים בנושא ממוני שיש לו עליהם עדים אחרים מה דינו ?
פרק 196
73 דקות
מסכת שבועות דף לב'
פרק 195
59 דקות
כפירת שתי כיתות עדים - איזו חייבת קרבן שבועת העדות
פרק 194
31 דקות
נסכא דרבי אבא
פרק 193
61 דקות
סוגיית נסכא דרבי אבא - מיגו דהעזה אינו מועיל נגד חזקה המבררת
פרק 191
60 דקות
נסכא דרבי אבא - מה הדין לעניין שבועות העדות ? אימתי פטור ואימתי חייב ?
פרק 190
65 דקות
נסכא דרבי אבא
פרק 189
42 דקות
עד אחד לענין קש"ע
פרק 188
64 דקות
דבר הגורם לממון - לעניין שבועת העדות ?
פרק 187
60 דקות
מושבע מפי עצמו ומושבע מפי אחרים - מה דינם חוץ לבית דין?
פרק 186
64 דקות
מסכת שבועות דף לא'
פרק 185
61 דקות
שגגת שבועת העדות פטור מקרבן - כיצד ?
פרק 184
38 דקות
היכי דמי שגגת שבועה עם זדון העדות ?
פרק 183
61 דקות
מסכת שבועות דף לא'
פרק 182
58 דקות
ההבדלים בין שבועת העדות לשבועת הפקדון - ומחלוקת רבי מאיר ורבנן
פרק 181
32 דקות
מושבע מפי אחרים ומושבע מפי עצמו בשבועת העדות
פרק 180
66 דקות
משחק בקוביא' מדוע פסלוהו חכמים ?

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!