He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: תיקון הנפש -

בית המדרש
הסתכלות על הצד הטוב שבזולת יוצרת סימפטיה ואיננה חנופה כלל
הסתכלות על הצד הטוב שבזולת יוצרת סימפטיה ואיננה חנופה כלל
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הפאקיסט השחור
הפאקיסט השחור
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
גם אדם גדול עלול לנפילה ולאיבוד עולמו
גם אדם גדול עלול לנפילה ולאיבוד עולמו
15 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
השמחה והבטחון
השמחה והבטחון
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מידת הכעס – מידה מחריבה
מידת הכעס - מידה מחריבה
40 דקות
מילות מפתח:מידת הכעס
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מידת התיקון
מידת התיקון
41 דקות
מילות מפתח:תיקון
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"עקיבא ניחמתנו"
"עקיבא ניחמתנו"
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מידת המנהיגות
מידת המנהיגות
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הכנה לתשעת הימים: הרב זיו רוה
30 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית
תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
התורה והמוסר מקושרים אל חוקי הטבע
התורה והמוסר מקושרים אל חוקי הטבע
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
המעשה עם רבי נתן צוציתא
המעשה עם רבי נתן צוציתא
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
נשמה, גוף ויצר
נשמה, גוף ויצר
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
תיקון הגאוה – חלק א
תיקון הגאוה - חלק א
43 דקות
מילות מפתח:גאוה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
תיקון הגאוה – חלק ב
תיקון הגאוה - חלק ב
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מידת הנחמה ופליאות על חוקי ההשגחה
מידת הנחמה ופליאות על חוקי ההשגחה
39 דקות
מילות מפתח:משפחת עטר ז"ל, נחמה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מידת התמימות
מידת התמימות
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מרכזיות עבודת האדם
מרכזיות עבודת האדם
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3