He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הכנה לקראת הכרת בת זוג - התשעח

פרק 75
44 דקות
הערך של נשיאת בת תלמיד חכם לאשה
פרק 74
42 דקות
האם גם היום יש להשתדל לשאת בת תלמיד חכם ?
פרק 73
44 דקות
"ניפגש בזמני הפנוי " - מה הערך של הפגישה בעיני אם היא רק לאחר השלמת כל עיסוקי ?
פרק 72
40 דקות
הגעה לפגישה בגישה נינוחה וחיובית
פרק 71
40 דקות
פרק 70
42 דקות
היחס בין הלימוד והפגישות
פרק 69
42 דקות
צריך לתת את הדעת איך הדברים הנאמרים בפגישה מתפרשים אצל הצד השני
פרק 68
44 דקות
פרק 67
41 דקות
אי הבנות בגלל רושם מוטעה
פרק 66
40 דקות
לחיות חיים אמיתיים שיש בהם תענוג גדול .איזון בין כלליות לפרטיות
פרק 65
40 דקות
הקמת בית איננה משימת צבאית !
פרק 64
40 דקות
במהלך ההתקשרות לא טוב להבליט מימד אחד בלבד
פרק 63
49 דקות
אם הבחור אינו מצליח להעריך את הבחורה על מה שיש בה -הם לא יצליחו להתקדם
פרק 62
45 דקות
מדוע בחורים חכמים במיוחד עלולים לא לראות ערך בנישואין ?
פרק 61
45 דקות
באיש יש מיעוט תכונות נשיות ובאשה יש מיעוט תכונות גבריות
פרק 60
37 דקות
מחשבה גברית - כלליות ומטרה לעומת מחשבה נשית - פרטי פרטים ואמצעי
פרק 59
40 דקות
תרומת האיש והאישה לחיים המשותפים
פרק 58
40 דקות
הגדרת והרחבת העולם הנשי והעולם הגברי
פרק 57
46 דקות
מהי שותפות אמיתית בזוגיות ? - חלק ב
פרק 56
39 דקות
מהי שותפות אמיתית בזוגיות ? - חלק א
פרק 55
49 דקות
הדגשות לבחורים לקראת פגישות - שותפות
דילוג לתוכן