He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הכנה לקראת הכרת בת זוג - התשעח

בית המדרש
מדוע חייבים הכנה לקראת יציאה לשידוכים ולא ניתן לסמוך על הטבעיות האנושית ?
מדוע חייבים הכנה לקראת יציאה לשידוכים ולא ניתן לסמוך על הטבעיות האנושית ?
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
כשקשה לאדם תחום עשייה מסויים זה מפני שהחיוניות והשייכות שלו אליו איננה  ברורה לו
כשקשה לאדם תחום עשייה מסויים זה מפני שהחיוניות והשייכות שלו אליו איננה ברורה לו
55 דקות
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חיפוש בחורה בטבעיות
חיפוש בחורה בטבעיות
55 דקות
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
יש להיזהר שלא להפוך עיקר לטפל וטפל לעיקר במסע לחיפוש הזוגיות
יש להיזהר שלא להפוך עיקר לטפל וטפל לעיקר במסע לחיפוש הזוגיות
31 דקות
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
במקום שאין השקפת עולם ברורה הדמיון משלים אותה וכמובן בצורה כוזבת
במקום שאין השקפת עולם ברורה הדמיון משלים אותה וכמובן בצורה כוזבת
50 דקות
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
לעיתים המשבר הוא לא מהמציאות הזוגית אלא מהציפיות מהמציאות שמלכתחילה היו דמיוניות
לעיתים המשבר הוא לא מהמציאות הזוגית אלא מהציפיות מהמציאות שמלכתחילה היו דמיוניות
55 דקות
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
כל עוד נקודת המוצא התרבותית של האדם היא תרבות אדום – יחסו לזוגיות וחיי משפחה יהיה עקום
כל עוד נקודת המוצא התרבותית של האדם היא תרבות אדום - יחסו לזוגיות וחיי משפחה יהיה עקום
56 דקות
מילות מפתח:התרבות המערבית
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"מצא מין את מינו" – כדי למצוא את בת זוגי עלי קודם להכיר מי אני
"מצא מין את מינו" - כדי למצוא את בת זוגי עלי קודם להכיר מי אני
57 דקות
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
פרטים ותכונות מסוימות אצל בת הזוג שמקבלים חשיבות מופרזת ומפריעים לקבלת החלטה נכונה
פרטים ותכונות מסוימות אצל בת הזוג שמקבלים חשיבות מופרזת ומפריעים לקבלת החלטה נכונה
55 דקות
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
אם קשר הנישואין יקר – לא ממהרים לפרק אותו במקרה של קשיים
אם קשר הנישואין יקר - לא ממהרים לפרק אותו במקרה של קשיים
52 דקות
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מהם העדים שיכולים לנבא שהקשר השידוכין המתרקם עתיד להיות בר קיימא ?
מהם העדים שיכולים לנבא שהקשר השידוכין המתרקם עתיד להיות בר קיימא ?
52 דקות
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הכנה לקראת הכרות בת זוג – # שיעור מספר 11
הכנה לקראת הכרות בת זוג - # שיעור מספר 11
56 דקות
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הכנה לקראת הכרות בת זוג – # שיעור מספר 12
הכנה לקראת הכרות בת זוג - # שיעור מספר 12
53 דקות
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
לא מובן מאליו – צריך ללמוד איך לגשת להכרת בת זוג
לא מובן מאליו - צריך ללמוד איך לגשת להכרת בת זוג
48 דקות
מילות מפתח:קיבוץ
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ריבוי בירורים מוקדמים לקראת הכרות אינה רצויה
ריבוי בירורים מוקדמים לקראת הכרות אינה רצויה
50 דקות
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הפחתת הדמיונות והחזרת המבט הנכון על חיי נישואים לקראת מימושם
הפחתת הדמיונות והחזרת המבט הנכון על חיי נישואים לקראת מימושם
54 דקות
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
הקיטריונים להתאמה בין בני זוג : תקשורת ושמחה
הקיטריונים להתאמה בין בני זוג : תקשורת ושמחה
47 דקות
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
להיפגש בלי לדעת מה לחפש ומה להחשיב – לא יוביל למפגש מוצלח
להיפגש בלי לדעת מה לחפש ומה להחשיב - לא יוביל למפגש מוצלח
44 דקות
נושא: שידוכים
מספר פרק בסדרה : 18
play3