He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: חינוך ילדי המסכים - התשעח

בית המדרש
התבוננות חיובית
התבוננות חיובית
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
פגיעה בשעשוע הנפשי
פגיעה בשעשוע הנפשי
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"הקרב על חלקיק השניה" – המלחמה על רגע התגובה שקובע את הרגישות שלנו
"הקרב על חלקיק השניה" - המלחמה על רגע התגובה שקובע את הרגישות שלנו
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מזליגה עצמית לישוב הדעת
מזליגה עצמית לישוב הדעת
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
טיפול באינטרנט – מצוות ציצית
טיפול באינטרנט - מצוות ציצית
מספר פרק בסדרה : 5
play3