He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הספרייה של היהדות - מבוא לתורה שבעל פה - התשעח

בית המדרש
מה זה 'תורה' בעצם?
מה זה 'תורה' בעצם?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם"
"לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם"
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
שלושת ספרי היסוד של התורה – תנ"ך משנה וזוהר
שלושת ספרי היסוד של התורה - תנ"ך משנה וזוהר
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
המבנה של ספר התורה, מי כתב את התורה
המבנה של ספר התורה, מי כתב את התורה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
עקרון זוגיות הפרשיות וסתירת הדעה של המקורות השונים בתורה על ידי בקורת המקרא
עקרון זוגיות הפרשיות וסתירת הדעה של המקורות השונים בתורה על ידי בקורת המקרא
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
התנ"ך וחלוקתו לספרים
התנ"ך וחלוקתו לספרים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ללמוד ולהקיף את כל התורה ? איך עושים את זה בפועל ? ותקופת אנשי כנסת הגדולה
ללמוד ולהקיף את כל התורה ? איך עושים את זה בפועל ? ותקופת אנשי כנסת הגדולה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מהם 'הספרים החיצוניים' ?
מהם 'הספרים החיצוניים' ?
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
התקופה הסוערת של בית שני תחילת הופעת תורה שבעל פה
התקופה הסוערת של בית שני תחילת הופעת תורה שבעל פה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
המעבר בין צורת למידה לפי פסוקים לבין למידה לפי נושאים
המעבר בין צורת למידה לפי פסוקים לבין למידה לפי נושאים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
כיצד המשנה שהיא דברים שבעל פה – כתובה בכלל ?
כיצד המשנה שהיא דברים שבעל פה - כתובה בכלל ?
58 דקות
מילות מפתח:כתיבת המשנה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
האמוראים וישיבות בבל
האמוראים וישיבות בבל
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
תקופת הגאונים – חלק א
תקופת הגאונים - חלק א
57 דקות
מילות מפתח:רגשות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
תקופת הגאונים – חלק ב
תקופת הגאונים - חלק ב
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
תקופת הראשונים
תקופת הראשונים
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
היהודים באשכנז ובצרפת בתקופת בעלי התוספות
היהודים באשכנז ובצרפת בתקופת בעלי התוספות
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
אחרי התנאים האמוראים הסבוראים והגאונים מגיעים ל… ראשונים
אחרי התנאים האמוראים הסבוראים והגאונים מגיעים ל... ראשונים
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
הספרייה של היהדות – מבוא לתורה שבעל פה
הספרייה של היהדות - מבוא לתורה שבעל פה
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3