He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אגדה של תשובה -

בית המדרש
"טוב אחרית דבר מראשיתו" תשובתו של אלישע בן אבויה
"טוב אחרית דבר מראשיתו" תשובתו של אלישע בן אבויה
34 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הדמיון בין כלי זהב וכלי זכוכית לתלמיד חכם שסרח
הדמיון בין כלי זהב וכלי זכוכית לתלמיד חכם שסרח
54 דקות
מילות מפתח:אלישע בן אבויה
מספר פרק בסדרה : 2
play3