He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר תרי עשר - התשעז

בית המדרש
"דבר ה' אשר היה אל הושע בן בארי בימי יותם אחז יחזקיה" מדוע הנבואה חולקת כבוד למלכות
"דבר ה' אשר היה אל הושע בן בארי בימי יותם אחז יחזקיה" מדוע הנבואה חולקת כבוד למלכות
20 דקות
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
היתכן שהנביא הושע לקח לאשה אשה זונה ?
היתכן שהנביא הושע לקח לאשה אשה זונה ?
47 דקות
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"אמרו לאחיכם עמי ולאחותכם רוחמה"
"אמרו לאחיכם עמי ולאחותכם רוחמה"
52 דקות
מילות מפתח:הנביא הושע
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"והסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם"
"והסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם"
48 דקות
מילות מפתח:הנביא הושע
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"והיה ביום ההוא אענה נאום ה' אענה את השמים והם יענו את הארץ"
"והיה ביום ההוא אענה נאום ה' אענה את השמים והם יענו את הארץ"
55 דקות
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"על כן תאבל הארץ" – החורבן המוסרי האדם מייתר את שאר חלקי הבריאה וממילא מביא לחורבנם
"על כן תאבל הארץ" - החורבן המוסרי האדם מייתר את שאר חלקי הבריאה וממילא מביא לחורבנם
25 דקות
מילות מפתח:הנביא הושע
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני"
"אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני"
24 דקות
מילות מפתח:הנביא הושע
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה"
"ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה"
23 דקות
מילות מפתח:הנביא הושע
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"ונדעה נרדפה לדעת את ה' "
"ונדעה נרדפה לדעת את ה' "
30 דקות
מילות מפתח:הנביא הושע
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"אכלו זרים כוחו והוא לא ידע"
"אכלו זרים כוחו והוא לא ידע"
35 דקות
מילות מפתח:הנביא הושע
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"אל תשמח ישראל אל גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל גרנות דגן"
"אל תשמח ישראל אל גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל גרנות דגן"
26 דקות
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"כענבים במדבר מצאתי ישראל" – השמחה והאכזבה של הקב"ה מעם ישראל
"כענבים במדבר מצאתי ישראל" - השמחה והאכזבה של הקב"ה מעם ישראל
23 דקות
מילות מפתח:גפן, הקב"ה וישראל
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"ואפרים עגלה מלומדה אוהבתי לדוש"
"ואפרים עגלה מלומדה אוהבתי לדוש"
29 דקות
מילות מפתח:הנביא הושע
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"מימי הגבעה חטאת ישראל"
"מימי הגבעה חטאת ישראל"
26 דקות
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמור"
"ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמור"
30 דקות
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"אם גלעד און אך שוא היו בגלגל שורים זבחו"
"אם גלעד און אך שוא היו בגלגל שורים זבחו"
22 דקות
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"צרור עוון אפרים צפונה חטאתו"
"צרור עוון אפרים צפונה חטאתו"
31 דקות
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"ישובו יושבי בצילו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון"
"ישובו יושבי בצילו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון"
25 דקות
נושא: תרי עשר
מספר פרק בסדרה : 18
play3