He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ותן חלקנו בתורתך -

בית המדרש
התורה – תכלית הבריאה וקיומה
התורה - תכלית הבריאה וקיומה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
התורה טבעית לישראל
התורה טבעית לישראל
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הגישה לתורה והגישה למדינה על פי תרתו של הרב צבי יהודה זצ"ל
הגישה לתורה והגישה למדינה על פי תרתו של הרב צבי יהודה זצ"ל
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מעלתם של ימי ספירת העומר כהכנה למתן תורה
מעלתם של ימי ספירת העומר כהכנה למתן תורה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מהו לימוד תורה לשמה
מהו לימוד תורה לשמה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
עמל ושקידה בתורה
עמל ושקידה בתורה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מעלת לימוד הגמרא והאם צריך ללמוד בעיון או מספיק בקיאות ?
מעלת לימוד הגמרא והאם צריך ללמוד בעיון או מספיק בקיאות ?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מהותם של ברכות התורה – חלק א
מהותם של ברכות התורה - חלק א
53 דקות
מילות מפתח:ברכות התורה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מהותם של ברכות התורה – חלק ב
מהותם של ברכות התורה - חלק ב
54 דקות
מילות מפתח:צמאון לתורה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
לעם ישראל יש פה קדוש
לעם ישראל יש פה קדוש
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
ברכת התורה על פי הרב קוק זצ"ל
ברכת התורה על פי הרב קוק זצ"ל
47 דקות
מילות מפתח:ברכות התורה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
תשובה אל התורה
תשובה אל התורה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
השמחה בלימוד התורה ובעבודת ה' – חלק א
השמחה בלימוד התורה ובעבודת ה' - חלק א
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
השמחה בלימוד התורה ובעבודת ה' – חלק ב
השמחה בלימוד התורה ובעבודת ה' - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
משמעות קולות השופר – קבלה מחודשת של לימוד התורה
משמעות קולות השופר - קבלה מחודשת של לימוד התורה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מדוע נמשלה התורה לגשם
מדוע נמשלה התורה לגשם
55 דקות
מילות מפתח:פרשת האזינו
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
תפילה תורה והיחס בינהם
תפילה תורה והיחס בינהם
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מצות לימוד אמונה
מצות לימוד אמונה
55 דקות
מילות מפתח:לימוד אמונה
מספר פרק בסדרה : 18
play3