He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ותן חלקנו בתורתך -

בית המדרש
התורה – תכלית הבריאה וקיומה
התורה - תכלית הבריאה וקיומה
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
התורה טבעית לישראל
התורה טבעית לישראל
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הגישה לתורה והגישה למדינה על פי תרתו של הרב צבי יהודה זצ"ל
הגישה לתורה והגישה למדינה על פי תרתו של הרב צבי יהודה זצ"ל
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מעלתם של ימי ספירת העומר כהכנה למתן תורה
מעלתם של ימי ספירת העומר כהכנה למתן תורה
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מהו לימוד תורה לשמה
מהו לימוד תורה לשמה
53 דקות
מילות מפתח:לימוד תורה לשמה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
עמל ושקידה בתורה
עמל ושקידה בתורה
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מעלת לימוד הגמרא והאם צריך ללמוד בעיון או מספיק בקיאות ?
מעלת לימוד הגמרא והאם צריך ללמוד בעיון או מספיק בקיאות ?
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מהותם של ברכות התורה – חלק א
מהותם של ברכות התורה - חלק א
53 דקות
מילות מפתח:ברכות התורה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מהותם של ברכות התורה – חלק ב
מהותם של ברכות התורה - חלק ב
54 דקות
מילות מפתח:צמאון לתורה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
לעם ישראל יש פה קדוש
לעם ישראל יש פה קדוש
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
ברכת התורה על פי הרב קוק זצ"ל
ברכת התורה על פי הרב קוק זצ"ל
47 דקות
מילות מפתח:ברכות התורה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
תשובה אל התורה
תשובה אל התורה
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
השמחה בלימוד התורה ובעבודת ה' – חלק א
השמחה בלימוד התורה ובעבודת ה' - חלק א
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
השמחה בלימוד התורה ובעבודת ה' – חלק ב
השמחה בלימוד התורה ובעבודת ה' - חלק ב
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
משמעות קולות השופר – קבלה מחודשת של לימוד התורה
משמעות קולות השופר - קבלה מחודשת של לימוד התורה
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מדוע נמשלה התורה לגשם
מדוע נמשלה התורה לגשם
55 דקות
מילות מפתח:פרשת האזינו
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
תפילה תורה והיחס בינהם
תפילה תורה והיחס בינהם
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מצות לימוד אמונה
מצות לימוד אמונה
55 דקות
מילות מפתח:לימוד אמונה
מספר פרק בסדרה : 18
play3