פרשת: בלק | הדלקת נרות: 19:03 | הבדלה: 20:24 (ירושלים) 

סדרה: לימוד משותף בפרשת השבוע - התשעה

פרק 43
71 דקות
האזינו וסוכות בחבלי משיח
פרק 42
89 דקות
"הקהל לי את העם"
פרק 41
102 דקות
"ולבקר בהיכלו" בחבלי משיח
פרק 40
59 דקות
"והיה מחנך קדוש.. לא יהיה לך איפה ואיפה"
פרק 39
106 דקות
"וקמת ועלית..."
פרק 38
98 דקות
ושמחתם בכל משלח ידכם.. איש כל הישר בעיניו - הרב אלישע וישליצקי לפרשת ראה
פרק 37
96 דקות
לעבדו בכל לבבכם - כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם
פרק 36
62 דקות
ואהבת - בכל לבבך נפשך ומאודך בחבלי משיח
פרק 35
116 דקות
להיות נאמנים למקור המים החיים בחבלי משיח: הרב אלישע וישליצקי זצ''ל
פרק 34
102 דקות
על כל אשר אשלחך תלך - בחבלי משיח
פרק 33
125 דקות
"ובא האות או המופת אשר דבר אליך ....לא תשמע אל דברי הנביא ההוא"
פרק 32
105 דקות
"ויכתב בספר מלחמות ה' "
פרק 31
106 דקות
אחדות עם הבדלה וענוה - בחבלי משיח
פרק 30
75 דקות
"אם חפץ אלוהי ישראל בנו"
פרק 29
105 דקות
פרשת השבוע בהעלותך
פרק 28
96 דקות
עבודה במשמרות בחבלי משיח
פרק 27
86 דקות
אלהי ישראל יחיינו ויזכנו בימות המשיח לעבוד באמת ולהיות עבד ואמה לעם הקודש על אדמת הקודש
פרק 26
49 דקות
בעזרת צור ישראל וגואלו נשמח מכח מדורות העוז והענווה בשם כל ישראל להאיר אור חדש עם ציון
פרק 25
88 דקות
בעזרת צור ישראל וגואלו נשמח מכח מדורות העוז והענווה בשם כל ישראל להאיר אור חדש עם ציון
פרק 24
90 דקות
הרב אלישע וישליצקי זצ"ל: החתירה התמידית לקדושת האדם

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן