He

Fr

Es

Ru

En

הרב שמעון בן אלישע

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב שמעון בן אלישע

play3
בית המדרש
חרות
59 דקות
play3
בית המדרש
"אם החכמים היו מכוערים היו חכמים יותר" - האם החכמה סותרת את היופי ?
38 דקות
play3
בית המדרש
יציאתו של רבי שמעון בר יוחאי מהמערה
49 דקות
play3
בית המדרש
בעזרת צור ישראל וגואלו נשמח מכח מדורות העוז והענווה בשם כל ישראל להאיר אור חדש עם ציון
49 דקות
play3
בית המדרש
היחס שלנו לתורה באמת
44 דקות
play3
בית המדרש
היחס שבין התקדמות מוסרית להתקדמות טכנולוגית
46 דקות
play3
בית המדרש
אין האושר תלוי אלא בי !
53 דקות
play3
בית המדרש
ט"ו בשבט- חג האמונה
23 דקות
play3
בית המדרש
במה תלויה צורת ההשקפה על המציאות ?
52 דקות
play3
בית המדרש
"ברוך חכם הרזים"
43 דקות
דילוג לתוכן