He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש הפרשה - התשעא

בית המדרש
"עולם חסד יבנה" -המבול כבריאת העולם מחדש
"עולם חסד יבנה" -המבול כבריאת העולם מחדש
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
גדולה הכנסת אורחים – פרשת וירא
גדולה הכנסת אורחים - פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חוני המעגל – בסוד העיגולים והיושר
חוני המעגל - בסוד העיגולים והיושר
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
היציאה מבית המדרש לחיים ואתגריהם
היציאה מבית המדרש לחיים ואתגריהם
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"המקום" – עולם התפילה של יעקב אבינו ושל שאר האבות
"המקום" - עולם התפילה של יעקב אבינו ושל שאר האבות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"רעהו" – פרשת וישב
"רעהו" - פרשת וישב
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מהדרין ומהדרין מן המהדרין בנפש
מהדרין ומהדרין מן המהדרין בנפש
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מנהיגותו של שבט דן – המאסף לכל המחנות
מנהיגותו של שבט דן - המאסף לכל המחנות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"ואלה שמות הבאים"
"ואלה שמות הבאים"
34 דקות
מילות מפתח:גאולת מצרים
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הכוונות החינוכיות במכות דם, צפרדע וכינים
הכוונות החינוכיות במכות דם, צפרדע וכינים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
שחיטת השה – עזות דקדושה
שחיטת השה - עזות דקדושה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מצות כבוד הורים
מצות כבוד הורים
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
סוד נעשה ונשמע
סוד נעשה ונשמע
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
עשרת הדברות – עשרת שלבי ההיסטוריה
עשרת הדברות - עשרת שלבי ההיסטוריה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
האדם הישראלי הוא משכן קטן
האדם הישראלי הוא משכן קטן
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
אדר הנהדר
אדר הנהדר
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
המבט הנכון על חטא העגל
המבט הנכון על חטא העגל
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"תעשה מלאכה"
"תעשה מלאכה"
מספר פרק בסדרה : 18
play3