He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר הכוזרי - התשעז

בית המדרש
פתיחה לספר הכוזרי
פתיחה לספר הכוזרי
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"כונתך רצויה אך מעשך אינו רצוי"
"כונתך רצויה אך מעשך אינו רצוי"
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האם הפילוסופיה היא ההגיון הכללי באמת?
האם הפילוסופיה היא ההגיון הכללי באמת?
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מושג הידיעה אצל הבורא איננו כמושג הידיעה של האדם
מושג הידיעה אצל הבורא איננו כמושג הידיעה של האדם
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הצעת הפילוסוף למלך כוזרי להשגת השלמות
הצעת הפילוסוף למלך כוזרי להשגת השלמות
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
דחיית מלך כוזר את דעת הפילוסוף
דחיית מלך כוזר את דעת הפילוסוף
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אמונת הנצרות
אמונת הנצרות
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אמונת האיסלאם
אמונת האיסלאם
40 דקות
מילות מפתח:האיסלם, קוראן
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
דחיית האמונה המוסלמית
דחיית האמונה המוסלמית
44 דקות
מילות מפתח:האיסלם
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מהותה של היהדות נמצאת בנקודה שבה תוקפים אותה – הגזענות
מהותה של היהדות נמצאת בנקודה שבה תוקפים אותה - הגזענות
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
תפיסת חכמי מצרים את ההופעה של הקב"ה
תפיסת חכמי מצרים את ההופעה של הקב"ה
38 דקות
מילות מפתח:אלוהי העברים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
חלוקת הנבראים למדרגות דומם צומח חי ואדם
חלוקת הנבראים למדרגות דומם צומח חי ואדם
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מעלתו האלוהית של משה רבנו
מעלתו האלוהית של משה רבנו
42 דקות
מילות מפתח:נבואת משה רבנו
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
האם אברהם היה בדור הפלגה ?
האם אברהם היה בדור הפלגה ?
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
דרך נאמנות הנביא בעיני מי שהוא משולח אליו
דרך נאמנות הנביא בעיני מי שהוא משולח אליו
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
בדבר המסורת ההודית על קיום העולם הרבה מעבר לאלפי שנים
בדבר המסורת ההודית על קיום העולם הרבה מעבר לאלפי שנים
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
# שיעור מספר 17
# שיעור מספר 17
36 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
# שיעור מספר 18
# שיעור מספר 18
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3