He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אוצרות פנימיים - התשעז

בית המדרש
התנהגותינו נגזרת ממה שקורה אצלינו בפנים
התנהגותינו נגזרת ממה שקורה אצלינו בפנים
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
החיקוי לא נותן ביטוי לנשמת האדם
החיקוי לא נותן ביטוי לנשמת האדם
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הדרך לזיהוי עצמי – מה מבדיל אותי מזולתי
הדרך לזיהוי עצמי - מה מבדיל אותי מזולתי
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הבנת הייחוד של האדם על פני שאר היצורים
הבנת הייחוד של האדם על פני שאר היצורים
29 דקות
מילות מפתח:נפש חיה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
כח הבחירה של האדם טמון בצלם אלהים שבו
כח הבחירה של האדם טמון בצלם אלהים שבו
29 דקות
מילות מפתח:כח הבחירה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הבחירה נובעת מהמודעות לאפשריות הטוב והרע
הבחירה נובעת מהמודעות לאפשריות הטוב והרע
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הבחירה החופשית של האדם היא לא רק בין טוב לר אלא בין טוב לטוב יותר
הבחירה החופשית של האדם היא לא רק בין טוב לר אלא בין טוב לטוב יותר
29 דקות
מילות מפתח:ירידה מהארץ
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
.
.
34 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
.
.
35 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
34 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
30 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3