Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע על פי המהר"ל מפראג - התשעז

בין חורבן לבניין - הרב ערן טמיר על פרשת דברים ע"פ המהר''ל
61 דקות
מילות מפתח:פרשת דברים
הר ה"בית"
51 דקות
מילות מפתח:פרשת מטות
בין עזות לביישנות
50 דקות
מילות מפתח:פרשת פנחס
בין אברהם לבלעם ע''פ המהר''ל: הרב ערן טמיר על פרשת בלק
53 דקות
חטא מי מריבה
48 דקות
מחלוקת משולשת
66 דקות
מילות מפתח:פרשת קרח
תיקון חטא המרגלים
39 דקות
מידת הענוה
76 דקות
סוד נעשה ונשמע
62 דקות
"מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש"
60 דקות
יסוד הגדה של פסח
75 דקות
מילות מפתח:פרשת ויקהל
סוד פורים
75 דקות
מילות מפתח:פורים
בין כפיה לבחירה - חלק ג
62 דקות
מילות מפתח:פרשת יתרו
בין כפיה לבחירה - חלק ב
74 דקות
בין כפיה לבחירה - חלק א
65 דקות
משולש הכוחות
65 דקות
מילות מפתח:פרשת בשלח
סוד הגאולה הראשונה
79 דקות
מילות מפתח:פרשת בא
סוד עשרת המכות
74 דקות
מילות מפתח:פרשת וארא
בין משה למשיח
75 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
יעקב - מיתה או חיים?
70 דקות
מילות מפתח:פרשת ויחי
סוד גלות מצרים
84 דקות