He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: בית נאמן בישראל -

בית המדרש
המשימה : מציאת בת זוג – פתיחה לסדרה 'בית נאמן בישראל'
המשימה : מציאת בת זוג - פתיחה לסדרה 'בית נאמן בישראל'
35 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
משימת מציאת הבת זוג היא קלה אם ניגשים אליה בטבעיות
משימת מציאת הבת זוג היא קלה אם ניגשים אליה בטבעיות
37 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
התנאים להשגת בת זוג
התנאים להשגת בת זוג
32 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
שתי רעות במי שנגש לחפש את בת זוגו עם רשימת מעלות רצויות – 'רשימת מכלת'
שתי רעות במי שנגש לחפש את בת זוגו עם רשימת מעלות רצויות - 'רשימת מכלת'
31 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
בחירת בת זוג על פי העדפות מקריות ולא על פי הזהות העצמית שלי – נועד לכשלון
בחירת בת זוג על פי העדפות מקריות ולא על פי הזהות העצמית שלי - נועד לכשלון
34 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
כדי למצוא את בת זוגי המתאימה לי – עלי להכיר את עצמי לפני כן
כדי למצוא את בת זוגי המתאימה לי - עלי להכיר את עצמי לפני כן
32 דקות
מילות מפתח:הזהות העצמית, שלמות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
חיפוש הבת זוג  – רק מתוך הכרת העצמי שלי כחצי של שלם וממילא כזקוק להשלמה
חיפוש הבת זוג - רק מתוך הכרת העצמי שלי כחצי של שלם וממילא כזקוק להשלמה
31 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הרצון להינשא חייב להיות רצון כללי שמאגד תחתיו רצונות שונים
הרצון להינשא חייב להיות רצון כללי שמאגד תחתיו רצונות שונים
31 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
רוב הקרטריונים על פיהם מחפש אדם את בת זוגו בימינו הם שוליים ולא מכוונים למטרת הקמת הבית
רוב הקרטריונים על פיהם מחפש אדם את בת זוגו בימינו הם שוליים ולא מכוונים למטרת הקמת הבית
33 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מבחן השותפות של בת הזוג – חלק א
מבחן השותפות של בת הזוג - חלק א
31 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מבחן השותפות של בת הזוג – חלק ב
מבחן השותפות של בת הזוג - חלק ב
33 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
האם יש לי ולבחורה שאני פוגש שאיפות על ?
האם יש לי ולבחורה שאני פוגש שאיפות על ?
29 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
כובד המשקל של השותפות של האיש והאישה בשאיפות חייהם
כובד המשקל של השותפות של האיש והאישה בשאיפות חייהם
32 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
האם ניתן לפתח קשר של חברות בין בחור ובחורה טרם ניגש לבחון את היתכנות הנישואין ?
האם ניתן לפתח קשר של חברות בין בחור ובחורה טרם ניגש לבחון את היתכנות הנישואין ?
34 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הרב יואב מלכא: זהו השורש של כל מערכת זוגית
הרב יואב מלכא: זהו השורש של כל מערכת זוגית
32 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
שונות בין בני אדם היא הזדמנות
שונות בין בני אדם היא הזדמנות
31 דקות
מילות מפתח:שונות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
כאשר בקשת הזוגיות היא בחינת לחם ומים היא קלה וכשהיא בחינת מעדנים היא לא ניתנת למימוש
כאשר בקשת הזוגיות היא בחינת לחם ומים היא קלה וכשהיא בחינת מעדנים היא לא ניתנת למימוש
37 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
בירורים לפני הפגישה –  מהו המינימום הנצרך
בירורים לפני הפגישה - מהו המינימום הנצרך
30 דקות
נושא: משפחה
מספר פרק בסדרה : 18
play3