He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: בית נאמן בישראל -

פרק 61
36 דקות
אדם שהגיע זמנו להתחתן לא ימתין עד שיציעו לו בת תלמיד חכם
פרק 60
31 דקות
מעלת בת תלמיד חכם ההולכת בדרך טובים
פרק 59
33 דקות
האם יש מקום מעבר לכללי ההתאמה הרגילים , לחזר דווקא אחרי בת תלמיד חכם - חלק ב
פרק 58
29 דקות
האם יש מקום מעבר לכללי ההתאמה הרגילים , לחזר דווקא אחרי בת תלמיד חכם - חלק א
פרק 57
31 דקות
רגישות מצד הגבר לעולמה של האשה
פרק 56
32 דקות
היחס בין הלימוד לבין הרושם מהפגישות
פרק 55
34 דקות
אי הבנות בפגישות שנוצרות בגלל רושם מוטעה
פרק 54
29 דקות
המנעות מיצירת רושם מוטעה
פרק 53
30 דקות
הציפיה של הגבר לרוממות הדעת של האשה לשלו
פרק 52
34 דקות
האשה אינה צריכה להבין את מה שבעלה לומד
פרק 51
31 דקות
פרק 50
33 דקות
פרק 49
30 דקות
פרק 48
35 דקות
פרק 47
30 דקות
פרק 46
27 דקות
הבדל בין שפה רשמית לבין שפה אישית בפגישות
פרק 45
35 דקות
מקומה של הפתיחות במפגשים בין בחור ובחורה - לחולל רגש
פרק 44
43 דקות
כדי שתיווצר תקשורת ראויה צריכה להיות התאמה של שפת הדיבור הגברית והנשית
פרק 43
36 דקות
אחת הסיבות לביטול של קשר שהתחיל והתבסס יפה עד כה
פרק 42
34 דקות
האם הנוכחות של הבחורה איתה אני נפגש משמחת אותי ?
פרק 41
33 דקות
התמקדות בחיצוניות של המשודכת מביאה לבחינה של אינספור פרטים
דילוג לתוכן