He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מסילת ישרים - התשעה

בית המדרש
לימוד ספר מסילת ישרים כספר אמונה השקפתי ומעשי
לימוד ספר מסילת ישרים כספר אמונה השקפתי ומעשי
21 דקות
מילות מפתח:מסילת ישרים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
ענייני המוסר – דברים ידועים שהשכחה בהם רבה
ענייני המוסר - דברים ידועים שהשכחה בהם רבה
25 דקות
מילות מפתח:פרסום
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מעלת השמחה אצל הישר לעומת הצדיק
מעלת השמחה אצל הישר לעומת הצדיק
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
האם לומדי המוסר מתאפיינים בגסות השכל?
האם לומדי המוסר מתאפיינים בגסות השכל?
23 דקות
מילות מפתח:לימוד מוסר
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
בלי עמל בתורה אין סיכוי להיות חסיד
בלי עמל בתורה אין סיכוי להיות חסיד
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
העניינים המוסריים צריכים לימוד
העניינים המוסריים צריכים לימוד
18 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
עבודת ה' שלמה כוללת אהבה יראה ודבקות בבורא
עבודת ה' שלמה כוללת אהבה יראה ודבקות בבורא
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
האהבה תלויה במאמץ והיראה תלויה בעיון נכון
האהבה תלויה במאמץ והיראה תלויה בעיון נכון
18 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
תיקון המחשבה ותיקון המידות
תיקון המחשבה ותיקון המידות
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
כדי להבין מהי יראת ה' צריך לבקש אותה
כדי להבין מהי יראת ה' צריך לבקש אותה
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
חמשת חלקי שלמות עבודת ה'  – היראה, ההליכה, בדרכיו האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות
חמשת חלקי שלמות עבודת ה' - היראה, ההליכה, בדרכיו האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות
25 דקות
מילות מפתח:פרשת עקב
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
דרכי התגלות  הבורא בעולמינו המוגבל
דרכי התגלות הבורא בעולמינו המוגבל
20 דקות
מילות מפתח:הליכה בדרכיו
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ההליכה בדרכי הבורא על ידי תיקון המידות – גם המידות הקשות שבהן
ההליכה בדרכי הבורא על ידי תיקון המידות - גם המידות הקשות שבהן
23 דקות
מילות מפתח:הליכה בדרכיו
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
צריך שינהג האדם כל מידותיו וכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר
צריך שינהג האדם כל מידותיו וכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר
21 דקות
מילות מפתח:הליכה בדרכיו
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מחלקי השלמות – האהבה – שיהיה נקבע בלב האדם אהבה אליו יתברך
מחלקי השלמות - האהבה - שיהיה נקבע בלב האדם אהבה אליו יתברך
22 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
חשיבות ערך קיום המצוות בפועל כגילוי אהבת ה'
חשיבות ערך קיום המצוות בפועל כגילוי אהבת ה'
18 דקות
מילות מפתח:יראת שמיים
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
שלמות הלב  – שתהיה העבודה לפניו יתברך בטוהר הכוונה
שלמות הלב - שתהיה העבודה לפניו יתברך בטוהר הכוונה
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
פרוט חלקי השלמות בעבודת ה'
פרוט חלקי השלמות בעבודת ה'
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3