He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עיקרי תשובה - אלול התשעה

בית המדרש
עקרונות במהלך התשובה לפני שניגשים אל הפרטים – מהי התשובה?
עקרונות במהלך התשובה לפני שניגשים אל הפרטים - מהי התשובה?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הדבר שכל בעל תשובה צריך לשאול את עצמו – האם התשובה קדמה לעולם?
הדבר שכל בעל תשובה צריך לשאול את עצמו - האם התשובה קדמה לעולם?
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
התשובה היא שלמה ומדויקת כאשר יש קשר בין הקודש ובין ענייני הרשות של האדם
התשובה היא שלמה ומדויקת כאשר יש קשר בין הקודש ובין ענייני הרשות של האדם
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
איך אדם מסוגל לתקן מעשים לא טובים שכבר נעשו?
איך אדם מסוגל לתקן מעשים לא טובים שכבר נעשו?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
את הפעולות הרעות אי אפשר לתקן אבל את שורש הפעולות – המחשבה – ניתן לתקן
את הפעולות הרעות אי אפשר לתקן אבל את שורש הפעולות - המחשבה - ניתן לתקן
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מתי אדם יכול להתנתק מהבחירות הלא טובות שלו מהעבר?
מתי אדם יכול להתנתק מהבחירות הלא טובות שלו מהעבר?
28 דקות
מילות מפתח:שדי
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
תשובה – חשיפת הרצון האלוהי מתוך הרצונות הנמוכים של האדם
תשובה - חשיפת הרצון האלוהי מתוך הרצונות הנמוכים של האדם
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
כל עמל השכל צריך להיות מכוון לתיקון הרצון של האדם
כל עמל השכל צריך להיות מכוון לתיקון הרצון של האדם
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
התשובה תפקידה להחזיר את הרצון האנושי אל הרצון האלוהי
התשובה תפקידה להחזיר את הרצון האנושי אל הרצון האלוהי
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"כמה מטמטמות הן העברות את הדעת, בין הדעת של היחיד בין הדעת של הצבור"
"כמה מטמטמות הן העברות את הדעת, בין הדעת של היחיד בין הדעת של הצבור"
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
העבירה משפיעה על כל ממדי האישיות של האדם ובפרט על עולם המחשבות
העבירה משפיעה על כל ממדי האישיות של האדם ובפרט על עולם המחשבות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הסכמת הבריות ככלי הדרכה של האדם לחיים מוסריים
הסכמת הבריות ככלי הדרכה של האדם לחיים מוסריים
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
העברה פוגמת בכל חלקי האישיות של האדם
העברה פוגמת בכל חלקי האישיות של האדם
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
שלוש פתיחות לוידוי הגדול
שלוש פתיחות לוידוי הגדול
24 דקות
מילות מפתח:וידוי
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
תשובה פתאומית ותשובה הדרגית
תשובה פתאומית ותשובה הדרגית
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית
תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
כוחה של מסורת אבות
כוחה של מסורת אבות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת היא עבדות
העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת היא עבדות
26 דקות
מילות מפתח:עקשנות
מספר פרק בסדרה : 18
play3