He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אורות התורה - התשעה

בית המדרש
ללמוד איך ללמוד תורה – פתיחה לספר "אורות התורה"
ללמוד איך ללמוד תורה - פתיחה לספר "אורות התורה"
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מדוע יום הפטירה של צדיקים מסויימים הוא ראוי לתענית ולגבי צדיקים אחרים הוא יום הילולא?
מדוע יום הפטירה של צדיקים מסויימים הוא ראוי לתענית ולגבי צדיקים אחרים הוא יום הילולא?
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הרב קוק מרחיב את העולם הגלוי שלנו על ידי הנביעה של תורת הקבלה
הרב קוק מרחיב את העולם הגלוי שלנו על ידי הנביעה של תורת הקבלה
23 דקות
מילות מפתח:גילוי סתרי תורה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
התורה נועדה לתקן את עולמינו שהוא שברי כלים של עולם קדום
התורה נועדה לתקן את עולמינו שהוא שברי כלים של עולם קדום
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
התורה שבכתב והתורה שבעל פה – שתי תורות נפרדות שמקורן אחד
התורה שבכתב והתורה שבעל פה - שתי תורות נפרדות שמקורן אחד
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
תורה שבעל פה לעומת תורה שבכתב
תורה שבעל פה לעומת תורה שבכתב
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מהו מקורה של תורה שבעל פה?
מהו מקורה של תורה שבעל פה?
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
תורה שבכתב ושבעל פה – שני צינורות שבהם הקב"ה נותן לנו את תורתו
תורה שבכתב ושבעל פה - שני צינורות שבהם הקב"ה נותן לנו את תורתו
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
לימוד תורה לשמה – לשם קידוש השם
לימוד תורה לשמה - לשם קידוש השם
24 דקות
מילות מפתח:לימוד תורה לשמה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
עניין תורה לשמה  – לשם אהבת האור הגדול שמתגלה בה
עניין תורה לשמה - לשם אהבת האור הגדול שמתגלה בה
24 דקות
מילות מפתח:לימוד תורה לשמה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
איך מגיעים לדעת אלהים בדקדוקי ההלכה?
איך מגיעים לדעת אלהים בדקדוקי ההלכה?
19 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
כשלומדים תורה לשמה עושים חסד עם כנסת ישראל
כשלומדים תורה לשמה עושים חסד עם כנסת ישראל
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
חביבות התורה מופיעה כאשר בפרטים הקטנים רואים את הכללים הגדולים
חביבות התורה מופיעה כאשר בפרטים הקטנים רואים את הכללים הגדולים
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
יש לאהוב את התורה מצד מי שנתן אותה ולא כאילו היא חכמה
יש לאהוב את התורה מצד מי שנתן אותה ולא כאילו היא חכמה
25 דקות
מילות מפתח:נתינת התורה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
כשאין חיבור בין פרט וכלל בתורה לא מבינים באמת מה רוצה הקב"ה
כשאין חיבור בין פרט וכלל בתורה לא מבינים באמת מה רוצה הקב"ה
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
כאשר חסר החיבור בין הפרט והכלל בתורה זה מוליד קדרות בנפש האדם
כאשר חסר החיבור בין הפרט והכלל בתורה זה מוליד קדרות בנפש האדם
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
החדירה אל פרטי התורה וההלכות צריכה להעשות  דרך כללות התורה והמצוה
החדירה אל פרטי התורה וההלכות צריכה להעשות דרך כללות התורה והמצוה
22 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כשעוסקים בפרט עוסקים בו באשר הוא ורק אחר כך מחברים אותו אל הרעיון הכללי
כשעוסקים בפרט עוסקים בו באשר הוא ורק אחר כך מחברים אותו אל הרעיון הכללי
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3