He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אשת חיל -

בית המדרש
על אילו נשים נאמר המזמור 'אשת חיל' ?
על אילו נשים נאמר המזמור 'אשת חיל' ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מרים , חנה , יעל הצללפונית ועוד
מרים , חנה , יעל הצללפונית ועוד
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
אלישבע בת עמינדב, אשת עובדיה,השונמית ורות המואביה
אלישבע בת עמינדב, אשת עובדיה,השונמית ורות המואביה
מספר פרק בסדרה : 3
play3